19-10-2015

Jyllands-korridoren på dagsordenen

Region Syddanmark præsenterede sit samarbejde med sine naboregioner langs Jyllands-korridoren under et Open Days arrangementet i Bruxelles.

Samarbejde mellem regioner på tværs af grænser kan være med til at øge væksten og livskvaliteten for borgerne. Det var omdrejningspunktet for et debatarrangement i Bruxelles i sidste uge under EU’s uge for regioner og byer, Open Days.

Regionerne langs to vigtige transportkorridorer fra Skandinavien til Centraleuropa havde sat hinanden stævne for at diskutere, hvordan regionerne bedst samarbejder hen over grænserne. Den ene transportkorridor, Jyllandskorridoren, går tværs gennem Region Syddanmark fra grænsen op gennem Jylland mod Norge. Den anden korridor går via Femern gennem Sjælland til Sverige.

Samarbejde langs korridorerne

De to korridorer er centrale for samarbejdet over grænserne. Det blev blandt andet demonstreret, da afdelingschef i Regional Udvikling i Region Syddanmark, Rune Stig Mortensen, i sit oplæg præsenterede analyser af pendlingsmønstre langs Jyllandskorridoren. Store byer som Hamborg og Århus virker som magneter, men storbyerne kan ikke løfte opgaven alene: 

- Storbyregionerne bliver nødt til at samarbejde for at konkurrere globalt, sagde Rune Stig Mortensen.

Og langs korridorerne er der et stort potentiale for at øge pendling og mobilitet på tværs af grænserne og øge forbindelsen mellem storbyerne, de mindre byer og landdistrikterne. Men infrastruktur gør det ikke alene, og der kom flere andre konkrete forslag under debatten, der kan bidrage til mere integration mellem regionerne: mere undervisning i tysk, udveksling af lærlinge samt samarbejde mellem erhvervs-klyngerne på begge sider af grænserne.

Tyskerne kigger mod nord

For Region Syddanmark er det oplagt at kigge sydpå, når talen falder på grænseoverskridende samarbejde. Spørgsmålet er imidlertid, om en kommende tunnel under Femern Bælt kan få tyskerne til at orientere sig mere i den retning. Det afviste Slesvig-Holstens repræsentant, Stefan Seidler, der er kommissær for samarbejdet med Danmark hos delstatsregeringen i Kiel:

- For Slesvig-Holsten er Jyllandsaksen og Femern Bælt-aksen lige vigtige, understregede han.

Stefan Seidler fortalte også, at man fra slesvig-holstensk side føler, at man har mere til fælles med sine naboer mod nord end med naboerne mod syd. Dermed bekræftede arrangementet, at der er sold basis for at udbygge samarbejdet mellem regionerne langs Jyllandskorridoren.

Afdelingschef i Regional Udvikling i Region Syddanmark, Rune Stig Mortensen, deltog i debatten sammen med repræsentanter fra Slesvig-Holsten, Århus Kommune, Region Sjælland, Region Skåne, Kristiansand.