28-06-2017

Job-hop til Europas centrum

14 dage med skrivebordsplads i Bruxelles giver både baggrundsviden og nye idéer til EU-projekter. Det fortæller Maren Pilegård Andersen fra VIFIN i Vejle, der i juni brugte to uger hos Det Syddanske EU-Kontor.

- Man kan vel kalde det en europæisk cocktail af kursus, praktik og vidensudveksling fortæller Maren Pilegård Andersen, der til dagligt arbejder hos VIFIN, der er et videns- og udviklingscenter i Vejle Kommune.

I den første halvdel af juni brugte hun to uger på job shadowing i Bruxelles – en idé der udsprang som et alternativ til efteruddannelse.

- Til min MUS talte jeg med min chef om nye muligheder for kurser og uddannelse. Og der fik vi idéen til, at et ophold hos Det Syddanske EU-Kontor kunne være en alternativ læringsproces, der på en anden måde end normale kurser kunne give mig nye kompetencer, fortæller Maren, der til dagligt arbejder som fundraiser og sammen med kollagerne i VIFIN løser opgaver, der blandt andet handler om integration, smarte byer og resiliens.

VIFINs opgaveportefølje handler primært om projekter, der er finansieret gennem udviklingspuljer fra danske og europæiske støtteprogrammer – og det var blandt andet ny viden om EU’s puljer, der trak Maren til Bruxelles.

- I EU-regi har jeg primært arbejdet med projekter, der har fået støtte gennem Erasmus +. Derfor har det været spændende at lære en masse nyt om de andre støtteprogrammer og de sektorer, som kan få støtte gennem dem, fortæller Maren. 

Læs mere om Maren og VIFIN

Inspiration til arbejdet i Vejle
Programmet for de 14 dage bestod af en introduktion til Det Syddanske EU-Kontors indsatsområder, men Maren deltog også i flere konferencer og workshops i Bruxelles; alt sammen viden der på forskellig vis har givet hende ny inspiration til sit arbejde i VIFIN.

- Helt praktisk fik jeg ny viden om og inspiration til projekter om teknologisk udvikling, fx om robotteknologi – viden som jeg helt sikkert kan sætte i spil i Vejle. Samtidig er jeg overbevist om at det øgede kendskab, jeg nu har fået til kontoret og medarbejderne i Bruxelles, vil understøtte et endnu bedre samarbejde med Det Syddanske EU-Kontors konsulenter, fortæller hun.

Job-hop a la det, Maren har gennemført, ikke en fast del af den portefølje af ydelser, som Det Syddanske EU-Kontor tilbyder. Alligevel kan det sagtens tænkes, at forløb som Marens bliver gentaget fremover. Rasmus Anker-Møller, der er direktør i Det Syddanske EU-Kontor, siger;

- Vi arbejder hele tiden på at øge dialogen med vores samarbejdspartnere i Syddanmark – og vores kerneopgave handler om, at vi skal dele vores viden til fordel for projekter, der udvikler regionen. Derfor har det været en rigtig positiv oplevelse at have Maren på besøg. En ting er, at hun gerne ville lære noget mere om EU’s programmer og vores kontors kompetencer. Noget andet er, at vi – og her taler jeg på vegne af hele kontoret – også har lært Maren og VIFIN endnu bedre at kende. Så jeg er sikker på, at vi gentager succesen en anden gang, hvis andre skulle have lyst til at bruge et par uger på vores kontor i Bruxelles, slutter Rasmus Anker-Møller.

Er du opmærksom på, at du kan låne et skrivebord eller møde- eller konferencelokaler af Det Syddanske EU-Kontor, hvis du har aktiviteter i Bruxelles? Send en mail til info@southdenmark.be, hvis du vil høre mere om dine muligheder for lån af faciliteter hos Det Syddanske EU-Kontor.