14-12-2015

International spydspids for sundhed

Formanden for Region Syddanmarks innovationsudvalg Karsten Uno Petersen (S) har været til EU-konference om, hvordan man kan dele erfaringer omkring velfærdsteknologi. Regionen er fast besluttet på at fortsætte sit internationale engagement i samarbejde med Det Syddanske EU-Kontor.

Op mod 400 deltagere rundt om fra hele Europa har ved en stor konference i Bruxelles den 9. og 10. december 2015 diskuteret aktiv og sund aldring samt mulighederne for den såkaldte sølv-grå økonomi.

Det handler kort sagt om at sikre, at ældre borgere holder sig sunde og raske og kan klare sig selv i længere tid i takt med, at levealderen stiger. Her kommer velfærdsteknologi ind i billedet – teknologi til at hjælpe de ældre i dagligdagen. Her ligger nye muligheder for virksomhederne – den sølv-grå økonomi.

Formålet med konferencen er at se på, hvordan regioner og organisationer i Europa kan lære af hinanden og indgå partnerskaber, så alle ikke opfinder det samme, men i stedet ser på, hvordan man kan dele erfaringer af dokumenterede og effektive innovative løsninger inden for sundhed herunder velfærdsteknologi.

Region Syddanmark langt indenfor sundhedsinnovation

Karsten Uno Petersen (tv på foto), formand for regionens innovationsudvalg, fortæller, at konferencen har været rigtig interessant:

- Vi er blevet bekræftet i, at vi er kommet langt indenfor sundhedsinnovation. Samtidig kan vi også se, at vi fortsat skal lade os inspirere af udlandet, ligesom de også kan lade sig inspirere af os. Sammen kan vi skabe vækst inden for området og være med til at skabe et effektivt og højt specialiseret sundhedsvæsen, der er klar til at møde morgendagens udfordringer.

På konferencen introducerede EU-kommissær Günther Oettinger (tv på foto) en ny periode i Det Europæiske Innovationspartnerskab for Aktiv og Sund Aldring. Region Syddanmark har spillet en aktiv og central rolle i partnerskabets tre første leveår og kan således smykke sig af at være et 3-stjernet referencested for andre europæiske regioner på området. Det er en position og synlighed, som regionen gerne vil fastholde.

At området er vigtigt for regionen giver sig også udslag i flere job og højere vækst. Fra regionen vil Syddansk Sundhedsinnovation og Det Syddanske EU-kontor fortsat deltage i EU-initiativet.

Forbindelse mellem EU og Syddanmark

Specialkonsulent Christina E. Wanscher fra Syddansk Sundhedsinnovation deltog sammen Karsten Uno Petersen i konferencen i Bruxelles:

- Vi har været rigtig glade for at være aktive medlemmer i initiativet. Vi lærer og deler vores viden og vi bliver hele tiden klogere. Det har ligeledes været en stor fordel at have Det Syddanske EU-Kontor i Bruxelles, som har kunnet deltage i de forskellige aktionsgrupper, og har skabt forbindelse mellem det europæiske netværk, os og andre aktører i Region Syddanmark. I de næste tre år i initiativet ser vi frem til, at endnu flere aktører fra Region Syddanmark involveres, siger Christina E. Wanscher.

Læs mere om Det Europæiske Innovationspartnerskab for Aktiv og Sund Aldring