27-03-2017

Info i maj: Hør om støtte til grøn energi, naturbevarelse og klimaprojekter

Kom til informations- og netværks-arrangement om LIFE-programmet den 31. maj i Bruxelles. 

Som en del af EU Green Week er det i år muligt at høre om nye støttemuligheder under Europa-Kommissionens LIFE-program. 

LIFE er EU’s program for miljø og klima i perioden 2014-2020. Projekter skal sigte mod at bidrage til implementeringen og udviklingen af EU’s klima- og miljøpolitik, og herunder integrere klima- og miljøområdet i andre politikker.

LIFE: Støtteprogram om klima og miljø

I 2017 vil der være adgang til mere end 390 mio. euro gennem LIFE, der i særlig grad yder støtte til projekter om: 

  • Miljøteknologiske løsninger
  • Klimatilpasning
  • Projekter om naturbevarelse og biodiversitet
  • Information og forvaltning af klima og miljø

LÆS MERE OG TILMELD DIG INFO-DAGEN

Arrangementet om nye støttemuligheder under LIFE finder sted i Bruxelles den 31. maj fra klokken 10:00 til 16:00. Deltagere kan fx være virksomheder eller repræsentanter fra industrien, NGO'er og lokale eller regionale myndigheder.