11-10-2016

Ny indkaldelse til kulturdelprogrammet Creative Europe

Europæiske kulturelle og kreative aktører har nu mulighed for at ansøge om støtte til europæiske samarbejdsprojekter gennem kulturdelprogrammet Creative Europe. Der er ansøgningsfrist d. 23. november 2016

Den nye indkaldelse til Creative Europe søger at støtte projekter der arbejder med tværnational mobilitet, publikumsudvikling og kapacitetsopbygning inden for digitalisering, uddannelse og udvikling/implementering af nye forretningsmodeller.

Mere specifikt søger Creative Europe programmet at yde støtte til projekter der er med til at fremme kunstneres og branchefolk tværnationale mobilitet og på den måde gøre dem i stand til at opbygge internationale samarbejder. Derudover er publikumsudvikling prioriteret højt og projekter forventes at være med til at stimulere interessen for og forbedre adgangen til europæiske kulturelle og kreative frembringelser, samt yde et bidrag til den europæiske kulturarv. Ligeledes vægtes udvikling og afprøvning af nye og innovative modeller for indtægter, ledelse og markedsføring i de kulturelle sektorer højt, især med fokus på overgangen til digital teknologi.

Hvem kan søge?

Det overordnede formål med kulturdelprogrammet er at fremme det kulturelle samarbejde på tværs af landegrænser. Creative Europe programmet er åbent for kulturelle og kreative organisationer fra alle EU medlemslande samt en række ikke-EU medlemslande.

Som nævnt, har Creative Europe fem overordnede prioriteringer; tværnational mobilitet, publikumsudvikling, digitalisering, uddannelse og udvikling af nye forretningsmodeller. For at kunne ansøge om støtte skal et projekt omfatte en dokumenteret strategi samt en detaljeret beskrivelse af hvordan man planlægger at gennemføre en eller flere af disse programprioriteringer. Ansøgere skal angive højst tre af de fem prioriteringer, som er mest relevante for deres projekt og opstille disse prioriteringer i en prioriteret rækkefølge.

Afhængigt af projektets omfang, behov, art, mål og prioriteringer kan man som ansøger vælge at søge under to forskellige kategorier.

-          Kategori 1, som gælder mindre samarbejdsprojekter der involverer en projektleder og mindst to andre partnere, hvoraf disse skal have deres juridiske hjemsted i mindst tre forskellige lande.

-          Kategori 2, som gælder større samarbejdsprojekter der involverer en projektleder og mindst fem andre partnere, hvoraf disse skal have deres juridiske hjemsted i mindst seks forskellige lande.

Ansøgningerne vil blive vurderet på baggrund af relevans, kvalitet af indhold og aktiviteter, kommunikation og formidling, samt kvaliteten af partnerskabet.