16-08-2016

Horizon 2020: Fem forskningsområder om migration

Europa-Kommissionen har netop opdateret arbejdsprogrammerne under Horizon 2020. Det betyder bl.a. flere midler til forskning i den aktuelle flygtningesituation i Europa. 

Mere end 1 mio. flygtninge kom til Europa i 2015. På den baggrund har Europa-Kommissionen netop afsat 11 mio. euro til fem emner for ny forskning, der alle handler om migration og flygtningesituationen i Europa. Midlerne er afsat i forbindelse med opdateringen af de forskellige arbejdsprogrammer under Horizon 2020 – opdateringer der blev foretaget i juli 2016.

Henriette Hansen, EU-konsulent i Det Syddanske EU-Kontor, ser flere muligheder for syddansk deltagelse i projekter, der omhandler EU’s arbejde med den flygtninge.

”Et af de fem emner for forskning, som EU nu vil opprioritere, handler om de udfordringer og muligheder, som flygtninge møder, når de skal inkluderes i det europæiske arbejdsmarked. Det gælder især screeningen af de kompetencer, den enkelte nytilkomne besidder. EU har afsat 2,5 mio. euro til forskning i netop det emne,” fortæller Henriette Hansen.

Hun nævner også arbejdet med en ny, tværeuropæisk platform, der skal kortlægge gode erfaringer og brugbar forskning i arbejdet med flygtninge, som et af de emner, der kan være relevant for syddanske forskningsinstitutioner at arbejde med.

Du kan læse mere om de fem forskningsområdet på Europa-Kommissionens hjemmeside

Læs mere om Horizon 2020 – EU’s rammeprogram for forskning og innovation