07-11-2018

God politik, planer og borgere: Sønderborg Forsyning deler CO2-strategi i Bruxelles

Gennem snart tre år har EU-projektet SmartENCity sat fart på at gøre europæiske byer smartere i deres energiforbrug og produktion af vedvarende energi. 

Og i anledning af European Week of Regions and Cities var projekt-koordinatoren for Sønderborg Forsyning inviteret til Bruxelles for at fortælle om de gode erfaringer fra Syddanmark.

Sønderborg er en af projektets tre “fyrtårnsbyer” - sammen med Vitoria-Gasteizi Spanien og Tartu i Estland - hvor kommuner, virksomheder, forskningsinstitutter og borgere har arbejdet med at udvikle og prøvekøre ideer og initiativer. 

I Sønderborg er det blevet til 880 energi-renoveringer i flere boligforeninger med solcelleanlæg på tagene, 44 biogasbusser der bruger lokalt produceret metan, og nye ladestandere til elbiler. Alle tiltag der er med til at sætte turbo på Sønderborgs ProjectZero ambition om at blive CO2-neutral i 2029.

“Som en del af ProjectZero visionen havde vi et mål om at reducere vores CO2-udledning med 25% i 2015 - og vi gjorde det endnu bedre, vi realiserede 35% lavere. Det er en stærk erklæring om hvad Sønderborgs ProjectZero-partnerskab kan udrette når vi arbejder sammen,” kunne Iben Nielsen,Senior Project Manager ved Sønderborg Forsynings, fortælle tilhørere fra EU-kommissionen, nationale repræsentationer og andre grønne projektmagerei Bruxelles. “Vi er ambitiøse og handlingsorienterede, og det er sådan vi skal være for at blive et attraktivt sted for især unge mennesker, også i fremtiden.”

SmartENCity er nu i sidste del af implementerings-fasen - og herefter skal projektets 35 partnere fra Danmark, Bulgarien, Estland, Tyskland, Italien og Spanien måle effekter, resultater, deler erfaringer og bidrage til en grøn skalering af projektets erfaringer til byer på tværs af Europas landegrænser.

Og Sønderborg havde allerede nu en stærk opskrift på grøn succes med til Bruxelles. Her er tre af ingredienserne:

Politisk initiativ og handlekraft

“I 2007 så vi at Sønderborg var på forkert kurs,” forklarede Iben Nielsen. “Partierne i byrådet satte sig sammen og fandt politisk enighed om at vi skulle være det første sted i Danmark der satte et mål om CO2-neutralitet. Vi talte om at blive mere grønne, at skabe grønne jobs - ting som politikerne godt kan lide at snakke om, og borgerne godt kan lide at høre om.” 

“Sønderborg etablerede så vores offentlig-private partnerskab Project Zero som alle i vores lokalområde og Danmark nu kender, men som også har haft genlyd på tværs af Europa og i Asien. Det er ikke bare visionen om CO2-neutralitet, men et sekretariat og accelerator der til stadighed minder os alle - byrådet, virksomheder, borgere - om at vi skal gøre mere og bedre, og at vi kan.”

Helhedsorienteret planlægning

“Dengang kunne vi ikke endnu se alle løsningerne, men vi vidste at vi skulle arbejde med transport, med skrald, med at inddrage borgerne,” fortalte Iben Nielsen.  

“Sønderborg lavede derfor en gedigen masterplan, som vi har delt op i forskellige roadmaps’. Den seneste, for årene 2020-25, har 46 fokusområder - og Sønderborg ved præcist hvor meget vi vil reducere CO2-udslippet for hvert af dem.

Den nye plan fokuserer blandt andet på  cykel-motorveje, vindmøller - og flere tiltag har allerede fundet plads i en større lokal-sammenhæng.

“Tag bio-metan busserne,” sagde Iben Nielsen. “Vi havde brug for nye busser og vi ønskede at mindske CO2-udledningen fra vores offentlige transport. Vi er på landet, vi har mange gårde. Ved at producere bio-metan lokalt skaber vi grønne jobs, landmændene får bedre restprodukter til deres marker - og så lugter det meget mindre.

Det var en del af vores overordnede strategi - som pludselig blev endnu mere helstøbt, og dertil med fleksibilitet. Vi gør noget det ene sted, pludselig virker det også et andet sted - og så gavner det os alle. Vi har ogsåbrugt meget tid og kræfter på at få feedback og engagement fra borgerne,både til atfinpudse vores egne tanker og få nye ideer med.”

Stærkt engagement blandt befolkningen.

“Under Horizon2020 programmet er borgernes engagement og deltagelse vigtigt - men endnu mere for Sønderborg, fordi kommunen har sigtet højere,” fortalte Iben Nielsen. 

“Sønderborg har uddannelse allerede fra børnehaveniveau, hvor børnene lærer at sortere til genbrug, til gymnasiet, hvor grøn træning er indlemmet i kemi- og fysiktimerne - og vi er nu blevet en UNESCO Learning City. Vi har alle de forskellige ‘Zero’ programmer, for skoler, familier, sport, virksomheder - med store grønne klistermærker så alle stolt kan vise at de har skiftet til LED pærer, gået over til fjernvarme, eller har taget andre initiativer til at mindske deres CO2-udslip.”

Et netværk i den rigtige størrelse

Sønderborg har fået ca. 50 millioner kroner i EU-støtte til sin del af SmartENCity- og mens pengene afgjort har været vigtige til ambitionerne om innovation, har netværket også givet bonus, med international inspiration og nye samarbejder.

SmartENCity Networkhar nu 39 medlemsbyer i Europa, ,” siger Iben Nielsen. “Vi er jo også med i SCC1, men der er med Manchester, London, Milano… og vi kan altså ikke diskutere metroer, for det bliver aldrig til noget i Sønderborg. Og selvom vi er en ‘lighthouse city,’ så lærer vi stadigvæk af Asenovgrad, Lecce, og andre små steder. Vi har for eksempel lært rigtig meget af hvordan man tilpasser ting på et endnu mere lokalt niveau end byrådet.”

Tips til EU-ansøgningen

En EU-ansøgning skal være “enormt præcis og enormt realistisk,” siger Iben Nielsen. Man skal være helt klar over hver partners rolle, og hvilke aktiviteter man kan - og ikke kan - påtage sig indenfor gældende lovgivning. For eksempel kunne hverken Sønderborg Forsyning eller kommunen installere og drive den varmepumpe, som var planlagt som deres aktivitet i ansøgningen - for det henhører under de lokale varmeværker.

Derudover skal man vælge sine partnere med omhu, for projekt-ændringer tager tid. “Vi har været ude for at skulle af med en partner i projektet, og i Spanien skilte et partner-firma sig i to dele. I EU-regi skal man så gennem en ‘amendment’ proces - og det har taget os to år.”

---

Sønderborg-partnere i SmartENCity tæller også Sønderborg Kommune, ProjectZero, Sønderborg Andelsboligforening, Boligforeningen Søbo og Boligforeningen B42. På Danmarks-plan kommer dertil VikingeGaarden i Vonge, samt PlanEnergi i Skørping og Aalborg Universitet.

Det Syddanske EU-kontor har hjulpet ProjectZero med rådgivning i forbindelse med SmartENCity ansøgningen.

--- 

Se mere om projektet her: https://smartencity.dk