20-12-2017

Julehilsen fra Det Syddanske EU-Kontor

2017 har været et år, hvor det europæiske samarbejde i den grad har været udfordret: Brexit-forhandlinger mellem EU og UK har slæbt sig afsted og det er i skrivende stund svært se et julelys for enden af tunnelen og en skilsmisse på nogenlunde mindelige vilkår. Året har også været præget af uenighed om og en smule mangel på solidaritet mellem medlemslandene omkring fælles EU-løsninger på flygtningeudfordringen. Hvis man skal pege på noget positivt i forhold til sundhedstilstanden for den over- og mellemstatslige konstruktion, som sætter rammerne for vores arbejde her på kontoret, så viser målinger en øget tilslutning til EU-samarbejdet rundt om i befolkningerne, herunder også i Danmark. Så alt er jo ikke skidt.

 

For os på Det Syddanske EU-Kontor har det været endnu et aktivt og spændende år. Vi har udført et hav af aktiviteter for at bringe Syddanmark tættere på EU og europæiske samarbejdspartnere og dermed skabe nytte og værdi i Syddanmark. 
2017 var året, hvor vi sammen med bestyrelsen formulerede en strategi for kontorets virke de kommende 3 år – og som giver retning og fremdrift frem mod opstarten af EU’s næste budgetperiode i 2021-2027. Som udløber af strategiarbejdet har vi oprustet med endnu en ny kollega, så vi kan forstærke vores indsats inden for området kvalificeret arbejdskraft og uddannelse. 


-Kontorets nye mand, Jens Bøgetoft Christensen

På grund af efterspørgslen efter kontorets ydelser og de mange fine resultater, som vi har skabt gennem de seneste år, er vi nu ved at være en fuldvoksen biks med 13 fastansatte samt vores højst værdsatte praktikanter. Det giver os styrken til og skaber berettiget forventning om, at vi fortsat og i endnu højere grad kan styrke Syddanmarks synlighed og engagement i EU – og EU’s synlighed i Syddanmark.


- Praktikanterne i efteråret 2017: Thea, Thomas, Linette og Helena

Vores absolutte kerneydelse er jo understøttelse af syddansk deltagelse i og finansiering fra EU-projekter og i det forgange år har vi været involveret i masser af spændende projekter med deltagelse af syddanske aktører. Projekterne i 2017 har samlet fået bevilling på 35 mio. kr. til Syddanmark.  

2017 var jo valgår, hvilket også betyder, at kontorets bestyrelse står over for at skulle konstitueres med formentlig mestendels nye ansigter fra vores ejerkreds: Region Syddanmark, de 22 syddanske kommuner og Syddansk Universitet. I skrivende stund ved vi ikke hvem, der får fornøjelsen af at stå på broen af skibet fra 2018-2021. Men det står klart, at langt de fleste af de siddende medlemmer ikke vil være at finde i bestyrelsen på første bestyrelsesmøde i marts 2018. Så jeg vil godt benytte denne plads til at takke den afgående bestyrelse for deres indsats og engagement i ledelsen af kontoret over de sidste fire år. Fire forrygende år, hvor det bl.a. er lykkedes kontoret samlet at hjælpe til med at hente hele 271 mio. kr. i EU-støtte hjem til Syddanmark. Kontoret er kommet langt i sine snart 11-årige eksistens. 


- Bestyrelsen de sidste fire år 

Nu slukkes Pc’erne så småt rundt omkring på skrivebordene her i South Denmark House i Bruxelles og de fleste vender næserne hjem mod det danske for at fejre den forestående juletid med de nære og kære i Moderlandet. I ønskes alle en rigtig glædelig jul og godt nytår og tak for et fantastisk 2017. Vi glæder os allerede til 2018.

De bedste hilsner,