14-12-2015

Fredericia Kommune med til at lancere ældrevenlig pagt

I begyndelsen af december deltog Fredericia Kommune i Bruxelles i lanceringen af en ny pagt om at udvikle ældrevenlige samfund. Dermed er kommunen med til at udvikle velfærden i EU.

Det handler om at gøre det endnu bedre for de ældre. Fredericia Kommune har tidligere vundet to europæiske priser for udviklingen af ældreplejen med projektet Længst Muligt I Eget Liv. Nu skal kommunen inspireres til at udvikle andre sider af samfundet til gavn for de ældre med at deltage i pagten, Covenant on Demographic Change, forklarer borgmester Jacob Bjerregaard:

- Vi vil gerne fastholde og udbygge vores position med rehabilitering af ældre borgere for at holde dem fysisk aktive, selvhjulpne og længst muligt i eget liv. Ved at deltage i pagten får kommunen en unik mulighed for at være på forkant med udfordringerne og mulighederne, der knytter sig til flere ældre, siger borgmester Jacob Bjerregaard.

Pagten handler ikke kun om ældreplejen. Det handler også om ældrevenlig transport, boliger samt social inklusion, beskæftigelse, deltagelse med mere. Deltagerne i pagten forpligter sig til at lave en plan for, hvordan de vil arbejde med disse områder i forhold til de ældre.

Et svar på udfordring med flere ældre
Covenant on Demographic Change er en ny europæisk pagt, som samler lokale og regionale myndigheder, civilsamfundsorganisationer, universiteter og virksomheder. Formålet er at lave et forpligtende samarbejde om løsninger, der giver de ældre et aktivt og sundt liv som et svar på udfordringen med flere ældre i fremtiden.

Fredericia Kommune er indtil nu det eneste danske medlem af pagten. Projektleder Helle Aavild Juhl (th på foto) var med til lanceringen i Bruxelles den 7. december.

Ved at deltage i pagten er der både mulighed for at lære af andre byer i Europa, hvordan man her har løst udfordringer med de ældres muligheder for at transportere sig med offentlig transport for blot at nævne et eksempel. Samtidig kan Fredericia Kommune byde ind med sine erfaringer om at hjælpe de ældre til at kunne klare sig selv i dagligdagen.

Solidaritet mellem generationerne
Hele Europa står over for en stor udfordring med at finde nye løsninger, så ældre lever som sunde, aktive og selvstændige borgere i længere tid for at mindske presset på budgetterne i ældreplejen, men også for at forbedre de ældres livskvalitet. Her spiller pagten en rolle, mener præsidenten for EU’s regionsudvalg, Markku Markkula, der deltog i lanceringen i Bruxelles:

- Vi mener, at den bedste tilgang til aldring er at fremme ældrevenlige samfund, hvor offentlige arealer, transport, boliger og kommunal service bliver formet med tanke på alle generationer, som også skaber samarbejde og solidaritet mellem generationerne, siger Markku Markkula.

Pagten er udviklet gennem projektet AFE INNOVNET med Age Platform Europe som koordinator. Næstformand i Ældresagen i Danmark, Ebbe Johansen (tv på foto), er samtidig vice-præsident i Age Platform Europe, der er en europæisk ældreorganisation:

- Vi skal huske på, at langt de fleste ældre allerede i dag klarer sig selv uden hjælp, og her kan det ældrevenlige samfund være med til at sikre, at det bliver sådan for endnu flere, siger Ebbe Johansen.

Pagten er åben for flere medlemmer, og man kan læse mere på www.agefriendlyeurope.org