10-05-2016

Fortsat høj succesrate i Eurostars

Den danske deltagelse i Eurostars-projekter er stigende, og den overordnede succesrate for alle medlemslande var på over 30 procent i 2015. Det viser årsrapporten for programmet, der støtter udviklingsprojekter i små og mellemstore virksomheder på tværs af grænser. Næste frist er 15. september 2016.

Siden 2007 har det været muligt at søge støtte gennem Eurostars-programmet, der er finansieret af EU-Kommissionen og de 36 medlemslande fra EUREKA-netværket, der arbejder for at fremme innovation og forskning på tværs af grænser.

Årsrapporten for Eurostars-programmet i 2015 er netop udkommet, og her ses en fortsat høj succesrate på henholdsvis 36 procent og 34 procent i de to ansøgningsrunder i 2016. I 2015 fik i 209 projektansøgninger støtte gennem Eurostars ud af i alt 599 indsendte ansøgninger. Der blev uddelt samlet over euro 149 mio. i 2015 – en stigning på 30 procent i forhold til budgettet for 2014.

For Danmarks vedkommende viser årsrapporten blandt andet, at Sverige er Danmarks største samarbejdspartner i Eurostars-projekter, da 25 procent af de samarbejder, som Danmark indgår i via Eurostars, også involverer svenske partnere.

Årsrapporten for EUREKA

Eurostars yder økonomisk støtte indenfor alle fagområder til projekter med stor nyhedsværdi og internationalt markedspotentiale.

Projekterne skal ledes af forskningsintensive små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der bruger mindst 10 % af deres omsætning eller samlede arbejdsstyrke på forskning og/eller udvikling. Der er krav om samarbejde mellem aktører fra mindst to forskellige Eurostars-lande.

SMV’erne kan samarbejde med andre SMV’er og/eller fx universiteter, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter(GTS’er), store virksomheder eller offentlige aktører – afhængigt af reglerne i partnerlandet.

Danske Eurostars-deltagere kan maksimalt modtage 300.000 euro i tilskud per projekt, hvis der deltager én dansk aktør, og 500.000 euro hvis man er mere end en dansk partner i projektet. Danske SMV’er kan få op til 60% i støtte, mens andre danske aktører støttes med 40-90%. Danske virksomheder kan budgettere med en standardtimesats på 750 kr/time. 

Derfor skal du søge Eurostars
Siri Raahede Bentzen er EU-konsulent i Det Syddanske EU-Kontor. Her arbejder hun i teamet for erhverv og innovation og ifølge hende kan syddanske virksomheder med fordel se på mulighederne i Eurostars-programmet, da der er god chance for at få støtte, hvis man har et godt projekt i støbeskeen.

- I 2015 støttede Eurostars 95 procent af de ansøgninger, der blev vurderet over programmets kvalitetstærskel – det vil sige næsten alle ansøgninger, som blev vurderet støtteværdige. Det betyder ikke at det er en formsag at opnå Eurostars-støtte, men har man et godt projekt og en stærk udenlandsk samarbejdspartner, så har man gode chancer for succes. Det gør Eurostars rigtig interessant i en tid hvor succesraten er under pres i de fleste andre EU-programmer, slutter Siri Raahede Bentzen.

Fakta
Hvem er Danmarks primære samarbejdspartnere under Eurostars?

  • Sverige (25 procent)
  • Tyskland (18 procent)
  • Holland (15 procent)
  • Storbritannien (12 procent)
  • Frankrig (12 procent)

Hvilke organisationstyper har fået støtte?

  • Små og mellemstore virksomheder: 61 procent
  • Forskning: 32 procent
  • Store virksomheder: 5 procent
  • Andre: 1 procent

Indkaldelsesdato
Der er to årlige ansøgningsfrister til Eurostars-programmet, typisk i foråret og efteråret. 

Næste frist er 15. september 2016