30-10-2015

Flere midler i SMV-Instrumentet

I 2016-2017 vil der være 44,2 % mere i puljen til at finansiere SMV’er under SMV-Instrumentet.

EU-puljen målrettet små og mellemstore virksomheder, SMV-Instrumentet, vil have €200 millioner mere til at finansiere EU-projekter i perioden 2016-2017 i sammenligning med 2014-2015. Det samlede budget for puljen for de næste to år er derfor nu €740 millioner, hvilket gerne skulle komme til at gavne mere end 2.000 innovative SMV’er med base i et EU-medlemsland eller associerede lande.

Hvad giver SMV-Instrumentet støtte til?
SMV-Instrumentet giver støtte til gode idéer med stor nyhedsværdi og et tydeligt markedspotentiale, og gør vejen fra prototype til marked kortere for små og mellemstore virksomheder.
Programmet er inddelt i tre faser. I de første to faser ydes der direkte finansiel støtte, mens der i den tredje fase gives råd og vejledning om kommercialisering. I vores programblad om SMV-Instrumentet er der mere information om de enkelte faser. 
SMV-Instrumentet har fire årlige ansøgningsfrister for fase 1 og 2.

Frister i 2016/2017:

Fase 1:

24.02.2016

15.02.2017

03.05.2016

03.05.2017

07.09.2016

06.09.2017

09.10.2016

08.11.2017

Fase 2:

03.02.2016

18.01.2017

14.04.2016

06.04.2017

15.06.2016

01.06.2017

 

13.10.2016

18.10.2017

 

Hvis du vil vide mere
Tag kontakt til Det Syddanske EU-Kontor for at for om mulighederne. EU-konsulenterne Siri Raahede Bentzen og Else Dyekjær Mejer arbejder udelukkende med at hjælpe virksomheder.

Læs nyheden, find det fulde arbejdsprogram og se en tabel med ændringerne på EASMEs hjemmeside.
Læs mere om SMV-Instrumentet på vores hjemmeside.