29-06-2015

Få støtte til klimaprojekter med det nye LIFE-program

LIFE er EU’s program for Miljø og Klima. De første indkaldelser i denne del af programperioden er blevet offentliggjort den 1. juni 2015, og har deadline mellem d. 1. september og 7. oktober 2015.

dette dokument kan du læse indgående om de generelle kriterier for at søge midler under LIFE-programmet samt et kort oprids af særlige prioriteter ved denne første runde af calls.

Der er to underprogrammer i LIFE, ét for miljø-projekter og ét for klima-projekter. Miljøprojekter kan eksempelvis omhandle ressourceeffektivitet samt natur og biodiversitet mens klimaprojekter kan omhandle begrænsning af klimaforandringer og klimatilpasning. I modsætning til mange andre EU-programmer er det i LIFE nok med én ansøger, men det er en fordel hvis projektet har partnere fra andre lande.