20-11-2017

Få midler til dit projekt i den sidste omgang af Horizon 2020

Indkaldelserne til den sidste periode af EU-fundingprogrammet Horizon 2020 er blevet publiceret. Det er derfor nu, man skal finde samarbejdspartnere til sit projekt, eller slå sig på andres gode idé og blive partner på deres projekt, uanset om man er i det offentlige eller private.

 

Hvad er Horizon 2020?

Horizon 2020 er EU's rammeprogram for forskning og innovation med et budget på mere end 500 mia. kr. i perioden 2014-2020. Det er muligt for både forskere, virksomheder og offentlige institutioner at søge om EU-midler til projekter inden for mange forskellige emner. Fælles for alle projekter er, at de skal være nyskabende, give europæisk merværdi og have et transnationalt partnerskab.

Programmet har tre søjler Excellent Science, Industrial Leadership og Societal Challenges. Inden for hver af disse er der indkaldelser, som hver har en række emner, der indeholder konkrete udfordringer. De udfordringer kan man med sit projekt søge at løse og få EU-midler til arbejdet.

For ikke at fordele alle midlerne på én gang har man inddelt den 6-årige periode for dette program i tre kortere perioder, og det er nu den sidste af disse, der netop er gået i gang. Den løber fra 2018 til 2020, men hvis man vel med, skal man allerede nu starte sin ansøgning til et projekt. 


Kan jeg være med?

Uanset størrelse eller type af organisation du arbejder i, kan I være med. Hvis I går med planer om at starte et projekt, eller allerede er i gang med et, der er innovativt og som vil skabe merværdi på både nationalt og europæisk niveau, er der stor sandsynlighed for, at I kan finde en indkaldelse, der matcher projektet. I kan også blive partner i et projekt, som bliver ledet af en anden europæisk organisation. Det gjorde Middelfart Kommune sidste år. De blev del af et EU-projekt med seks andre europæiske lande, som handler om at planlægge og realisere en grøn omstilling af energien. Middelfart har allerede mange års erfaring med energiplanlægning, og som partner i projektet kan de fortsætte det arbejde og lære andre europæiske kommuner om bæredygtig energi. Projektet blev i alt bevilget næsten 13 millioner kr., hvor Middelfart Kommune fik 1,5 million kr.
 

Hvad skal jeg gøre?

Du kan orientere dig i alle indkaldelserne på Europakommissionens hjemmeside. Da mængden er omfattende og kan være svær at orientere sig i, kan du med fordel tage kontakt til en af Det Syddanske EU-Kontors eksperter, som kan hjælpe dig med at finde det, der er relevant for din organisation. Find her en medarbejder inden for dit fagområde.

Det Syddanske EU-Kontors konsulenter yder bistand igennem hele processen, fra spæd projektidé til indsendelse af den færdige ansøgning.

Syddanske Horizon 2020-projekter

Eksemplerne på syddanske projekter der helt eller delvist er finansieret af midler fra Horizon 2020 er mange, så her følger et udpluk:

  • Ærø elfærge: Ærø Kommune fik godkendt projektet E-ferry, og modtog i alt sammen med deres partnere næsten 120 millioner kr. Projektet går ud på at bygge og demonstrere en eldreven bilfærge, der skal sejle på grøn strøm fra vindmøller.
  • Gråsten Teglværk A/S: Den sønderjyske virksomhed har af to omgange fået støtte fra Horizon 2020 til udviklingen af en bæredygtig byggeblok, CleanTechBlock, der isolerer bedre og er lavet af genbrugsmaterialer. Først 375.000 kr. til en markedsanalyse og senere 8,2 millioner kr. til at bygge et testhus.
  • COOL4SEA: Et studieprojekt blev til en virksomhed, der udvikler en innovativ løsning til nedkøling af skibe, hvor energien fra skibets egne motorer anvendes. Virksomheden fik 1,1 millioner kr. fra gennem SMV-Instrumentet, der ligger under Horizon 2020, til at teste deres teknologi i to skibe på det private marked.