07-03-2018

Få inspiration til at udvikle turismen

I september og december løber to af årets vigtigste europæiske begivenheder inden for turisme af stablen. Det er din mulighed for at finde ud af, hvordan EU medvirker til at udvikle turismen i Europa.

Det europæiske turismeforum og den europæiske turismedag er begge arrangementer, der har til formål at samle relevante interessenter til debat og erfaringsudveksling inden for aktuelle emner på turismeområdet.

Det er med andre ord oplagte muligheder for at opdyrke nye netværk og få gode ideer til at udvikle den regionale turisme. Der er endnu ikke åbent for tilmelding, men følg i mulighederne for at deltage via nedenstående link. Og kontakt os, hvis du gerne vil deltage.


Det europæiske turismeforum


17.-18. september mødes 200 offentlige og private aktører fra turismesektoren til det årlige turismeforum, som i år afholdes i Luxembourg. Det er 14. år i træk at arrangementet løber af stablen, og i år debatteres følgende aktuelle emner:

  • Digitalisering inden for turisme
  • Fremme af Europa gennem transnationale og tværeuropæiske tematiske produkter
  • Kvalifikation og uddannelse;
  • Strømlining af lovgivningsmæssige og administrative rammer for turisme 

Forummets formål er politisk og arrangementet samler internationale organisationer, EU-institutioner, nationale og regionale politiske repræsentanter og industrien ledere for at drøfte fremtidsudsigterne og de økonomiske perspektiver for sektoren.

Europa- Kommissionen afholder arrangementet i samarbejde med Luxembourg, der har formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union, når arrangementet finder sted i september.

Læs om det europæiske turismeforum her


Den europæiske turismedag


Godt 400 repræsentanter for offentlige myndigheder på europæisk, nationalt og regionalt plan, repræsentanter for industrien og andre private aktører forventes at samles i december, når Kommissionen afholder den årlige europæiske turismedag.

Arrangementet vil give mulighed for udveksling af synspunkter om emner, som Kommissionen finder afgørende i forhold til konkurrenceevne og bæredygtig vækst i den europæiske turistsektor. Det inkluderer emner som digitalisering, bæredygtighed og ansvarlighed, tilgængelighed og regeringsledelse.

Arrangementet finder sted 16. december 2015 i Bruxelles. Arrangementet er endnu ikke åben for tilmelding, men sæt kryds i kalenderen!

Læs om den europæiske turismedag her

Læs mere

Få et overblik over EU’s turismepolitik her

Læs alt om EU’s støttemuligheder inden for turisme her