30-08-2016

Eurostars i Amsterdam og Bruxelles

Den 12. og 13. oktober har du mulighed for at høre nyt om Eurostars-programmet, der yder økonomisk støtte til alle fagområder. Det sker ved events i Bruxelles og Amsterdam. 

 Eurostars-programmet yder økonomisk støtte indenfor alle fagområder til projekter med stor nyhedsværdi og internationalt markedspotentiale. 

Projekterne skal ledes af forskningsintensive små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der bruger mindst 10 procent af deres omsætning eller samlede arbejdsstyrke på forskning og/eller udvikling. Der er krav om samarbejde mellem aktører fra mindst to forskellige Eurostars-lande.

Eurostars i Amsterdam
Onsdag den 12. oktober kan du høre om mulighederne for at søge om støtte gennem Eurostars-programmet ved en event i Amsterdam. Programmet består af to led; projektskabelse og praktisk information.

Program og tilmelding til Eurostars-event i Amsterdam

Forud for arrangementet i Amsterdam er en række mulige partnerskaber blevet præsenteret. Fra Tyrkiet leder Retinas VR efter samarbejdspartnere fra sundhedssektoren, der vil samarbejde med om udvikling af virtuelle miljøer til behandling af personer med fobier.

Fra Delfs i Holland kan du møde Bioprocess Pilot Facility, der leder efter virksomheder, der vil udvikle bio-affald til nye bæredygtige produkter. 

Se flere mulige partnere i Eurostars-databasen

Dagen bliver arrangeret af Enterprise Europe Network og EUREGHA, og løber fra 09-18.30. 

Eurostars i Bruxelles
Torsdag den 13. oktober kan du høre om, hvordan SMV'er får succes gennem samarbejde på tværs af grænser. 

Information om Eurostars i Bruxelles

Den danske deltagelse i Eurostars-programmet er stigende. Næste frist for ansøgninger til Eurostars-programmet er den 15. september 2016