28-03-2017

Europæiske millioner til renere medicin

Den fynske biotek-virksomhed Alphalyse har fået 2,25 mio. kroner i europæisk støtte til en ny service, der skal gøre det lettere at dokumentere grænseværdier i medicinalprodukter. Støttekronerne kommer både myndigheder, producenter og forbrugerne til gavn.

De er glade hos biotek-virksomheden Alphalyse i Odense. Her er teknisk direktør og medstifter Ejvind Mørtz nemlig ved at sætte de sidste underskrifter på en tilskudsaftale, der sikrer virksomheden 2,25 mio. kroner i støtte fra det europæiske Eurostars-program, der er et samarbejde mellem Europa-Kommissionen og 36 lande.

- Vi har fået tilsagn om støtte til et projekt om at kvalitetssikre den oprensning af proteiner, som medicinalvirksomheder udfører verden over, fortæller Ejvind Mørtz og fortsætter:

- Det er ganske laboratorie-nørdet, det vi arbejder med. Kort fortalt kan Alphalyse foretage skræddersyede proteinanalyser, som vi sælger til den globale medicinalindustri. Mange kender sikkert navne som Novo Nordisk, Genmab og Lundbeck; alle tre er blandt de danske aktører, som udvikler protein-lægemidler, fortæller han.

Målet med det nye Eurostars-projekt er, at det skal blive lettere for myndighederne at definere grænseværdierne af protein i medicinske produkter forud for markedsføring. Hermed får myndighederne bedre vished om, hvilke proteiner der er i det enkelte produkt – noget der i sidste ende er til gavn for brugerne, der får bedre og renere medicin.

Bindeled mellem forskning og praksis
Ifølge Ejvind Mørtz er det attraktivt for en højteknologisk virksomhed som hans at søge om støtte gennem Eurostars-programmet, til udvikling indenfor avancerede teknologier ikke kan klappes af på en eftermiddag i laboratoriet.  

- Der er ofte en lang tidshorisont for udvikling i vores branche. Derfor har vi været nød til at søge om støtte gennem Eurostars for at få råd til at drive udviklingen frem, fortæller han. I arbejdet med ansøgningen til Eurostars har Alphalyse fået hjælpe af EU-konsulent Else Mejer fra Det Syddanske EU-Kontor. Hun fortæller:

- Alphalyse er på mange måder bindeled mellem forskningen på universiteterne og de produktionsvirksomheder, der leverer medicin til forbrugerne. Deres arbejde handler om at omsætte forskningstung viden til en konkret service til producenterne – og netop det, at man både er en SMV, men at man også bruger tid på forskning og udvikling , er et af udgangspunkterne for at få støtte gennem Eurostars, fortæller hun.

Video: Marie Grimstrup til årsmøde for Eurostars

Nye medarbejdere og netværk
At engagere sig i et europæisk projekt styrker ikke bare de økonomiske muskler hos Alphalyse. Der er også værdi i det netværk i og udenfor Danmark, som virksomheden får via partnerne i projektet, fortæller Ejvind Mørtz.

- Vi er afhængige af at have en tæt kontakt til forskningsverdenen på universiteterne. Det samme gælder kontakten til de virksomheder, vi leverer til. I Eurostars-projektet kommer vi ind under huden på vores samarbejdspartnere, der både tæller forskningsgrupper og virksomheder, og netop brugerdreven innovation er noget, vi kan vi bruge til rigtig meget fremover – blandt andet når det gælder nye markeder, fremtidige produktsamarbejder og potentielle medarbejdere og erhvervs-ph.d’er, slutter Ejvind Mørtz, der kan se frem til det første møde med partnerne i Eurostars-projektet i slutningen af april. Her mødes alle partnere, bl.a. Alphalyse og Syddansk Universitet, for at aftale arbejdsfordelingen i projektet over de næste 6-12 måneder.

Om proteinanalyser på Fyn
I 1974 opdagede professor Peter Roepstorff fra Syddansk Universitet i Odense, at man gennem analyseteknikken massespektrometri kan måle proteiners masse. Den fynske forskning anvendes i dag på globalt plan – men fortsat også hos odenseanske Alphalyse, hvor 15 medarbejdere siden 2002 har anvendt massespektrometri, bioinformatik og kemi til at levere forskellige proteinanalyser til et globalt marked af forskere og medicinalproducenter.