29-09-2015

Europæisk konference i EVARS projektet

Kom til afsluttende konference i EVARS-projektet i Bruxelles torsdag den 22. oktober, hvor temaet "frivillighed og aldring" bliver præsenteret fra forskellige eksperter på europæisk niveau.

Den 22. oktober afholdes der europæisk afsluttende konference i Bruxelles i EVARS projektet, der er et ERASMUS projekt, som ledes af UC Lillebælt.

EVARS projektet har igennem de seneste to år haft fokus på dels at få flere ældre til at deltage i frivilligt arbejde og dels på at øge anerkendelsen af ældre frivillige som en værdifuld ressource for vores samfund. Fokus på dette emne er blandt andet opstået, fordi ældre lever længere i dag end tidligere, og fordi samfundet har brug for engagerede og aktive borgere.

EVARS projektet har udviklet træningsmateriale, der skal opkvalificere de ældre til frivillighedsarbejdet og sikre, at det bliver en god oplevelse at engagere sig som frivillig.

40 ældre frivillige har deltaget i projektets træningsaktiviteter. Udover at arbejde på borgerniveau har EVARS projektet også arbejdet med fire kommuner i Region Syddanmark. Formålet her er at etablere tættere relationer mellem civilsamfund og lokale myndigheder og skabe mere strategisk bevidsthed i lokalsamfundet og hos lokale myndigheder om ældres potentiale for at blive en ressource for samfundet samt forbedre ældres kvalifikationer som frivillige. 

Konferencen, som projektet organiserer den 22. oktober i Bruxelles, bliver en tematisk konference omkring temaet ”frivillighed og aktiv aldring”, hvor der er spændende præsentationer fra eksperter på europæisk niveau samt praksis-fortællinger fra nogle af de kommuner, som har deltaget i projektet.

Du finder programmet for konferencen her.

Hvis du vil vide mere om EVARS projektet kan du kontakte Helle Hænde Stærmose fra UCL på hhst1@ucl.dk eller Henriette Hansen fra SDEO på hha@southdenmark.be.