16-05-2017

Europæisk guld til Odense Robotics

Den fynske robotklynge, Odense Robotics, har opnået det EU-certificerede Gold Label - den højeste anerkendelse klyngeorganisationer kan få. Med guld-certifikatet rykker Odense Robotics officielt ind i den internationale superliga af klynger. En status, der skaber stor værdi for klyngens virksomheder i forhold til tiltrækning af udviklingsmidler, arbejdskraft, samarbejdspartnere og kunder.

Fremover kan Odense Robotics kalde sig for en guld-klynge. Med certificeringen får den unge robotklynge et kvalitetsstempel, der sætter streg under Odenses position som internationalt centrum for robot- og automationsteknologi.

- Det er usædvanligt, at en klynge-organisation, med kun 2,5 år i bagagen, opnår en guld certificering. Det er ikke ofte, vi oplever det, siger Merete Daniel Nielsen, director Cluster Excellence Denmark.

ESCA - European Secretariat for Cluster Analysis - står bag certificeringen og en omfattende auditering af 31 kriterier fordelt på robotklyngens størrelse, styring, finansiering, services og resultater. I evalueringsrapporten står blandt andet:

”Odense Robotics er et interessant eksempel på en klyngeudvikling, der startede fra et politisk synspunkt. Særligt etableringen af Odense Robotics StartUp Hub er en fremragende succeshistorie og et fyrtårnsprojekt, der tiltrækker lovende startups og bidrager til det regionale økosystem.”

- Det glæder mig, at det politiske engagement i at skabe en klynge har spillet positivt ind i evalueringen. Den fynske robotklynge har allerede skabt mere end 2600 arbejdspladser på Fyn, og med den her certificering vil der forhåbentlig kunne skabes endnu flere. Det vil gøre det nemmere at tiltrække nye virksomheder, og det vil give virksomhederne bedre muligheder for at tiltrække nye investeringer, siger Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel.

Robot- og automationsbranchen på Fyn forventer, at medarbejderstaben vil vokse kraftigt de kommende år. Frem mod 2020 skal op mod 2000 nye stillinger besættes. (kilde: A/B Analyse 2016).

Euronews på besøg hos Odense Robotics

Nye stillinger i Odense
Virksomhederne mærker allerede udfordringerne med at rekruttere nok medarbejdere – pt. er 84 stillinger opslået på jobportalen for den fynske robotklynge. 

- I forhold til rekruttering og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft er guldklyngecertificeringen særdeles værdifuld, siger Henrik Anker, CEO for Gibotech og formand for Odense Robotics Board. Det øger opmærksomheden og styrker brandingen af virksomhederne i og omkring klyngen. Det er blevet et kvalitetsstempel at være en del af robotmiljøet på Fyn og jeg er overbevist om, at det smitter positivt af på tiltrækningen af de mange nye medarbejdere, slutter Henrik Anker.

Certificeringen af Odense Robotics forventes også at åbne nye døre til nationale og internationale samarbejder, udviklingsprojekter og -puljer, som virksomhederne ellers ikke har adgang til.
Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, glæder sig over guldcertificeringen:

- Guldet her er med til at sætte lys på robotteknologien som en vigtig og stærkt voksende styrkeposition i Region Syddanmark med stærke forsknings- og udviklingsmiljøer især omkring Odense. Det er en udvikling, som Syddansk Vækstforum bakker op om og har støttet siden 2007, for det er utrolig vigtigt for den fortsatte vækst, at der er de bedst mulige rammer for samarbejdet mellem virksomheder og aktører med kompetencer inden for robotteknologi.

Mikkel Christoffersen, Odense Robotics, fortæller: 

Hvorfor klyngecertificering?
En guldklyngecertificering af robotklyngen er et kvalitetsstempel, som viser, at Odense Robotics er en klynge af højeste internationale kaliber, og at det arbejde, der udføres af klyngeorganisationen, er med til at skabe optimale rammer for samarbejde, forretningsudvikling og økonomisk vækst blandt klyngens medlemmer og samarbejdspartnere. En guldklyngestatus giver adgang til at komme i betragtning til de største internationale samarbejder, udviklingspuljer og millionprojekter, som kommer hele klyngen til gode.

Guldklyngestemplet styrker Odenses og Fyns internationale position som centrum for robot- og automationsteknologi, og det giver adgang til et internationalt netværk af virksomheder, forskning, politiske beslutningstagere, arbejdskraft og udveksling med de øvrige eksisterende robotklynger i verden (Boston, Silicon Valley, München, Østrig, Delft, Tokyo m.fl.).

Det nationale innovationsnetværk, Robocluster blev sidste år certificeret med Silver Label. RoboClusters sekretaritat er også beliggende i Odense og er en tæt samarbejdspartner til Odense Robotics. RoboClusters hovedfokus er teknologiudvikling og innovation, hvor Odense Robotics fokuserer på forretningsudvikling, entreprenørskab og tiltrækning/uddannelse af lokal arbejdskraft. Dermed huser Odense nu to stærke robotklynger, som bidrager til at fremme automatisering i Danmark og resten af verden.