20-06-2016

Europæisk blåstempling af Vejle Sygehus

Vejle Sygehus har som det første sygehus i Danmark fået en akkreditering af den europæiske organisation OECI – Organisation of European Cancer Institutes. Akkrediteringen er netop blevet overrakt til hospitalet ved et arrangement i Bruxelles. ”Det her er en blåstempling af vores patientbehandling og kræftforskning”, lyder det fra hospitalet.

”Det her er et synligt bevis på, at vi gør det godt indenfor kræftområdet,” lyder det fra en glad Ejler Ejlersen, der er ledende overlæge på Vejle Sygehus. Han har sammen med kolleger fra sygehuset netop modtaget en akkreditering og et medlemsskab af den europæiske organisation OECI - Organisation of European Cancer Institutes, der samler kliniske kræftcentre på tværs af grænser.

Netop titlen som ”Clinical Cancer Centre” følger med akkrediteringen fra OECI.

Første sygehus i Danmark
Vejle Sygehus er det første sygehus i Danmark, der modtager en akkreditering fra OECI. Organisationen har forud for blåstemplingen sendt eksperter til Danmark for at bedømme indsatsen på kræftområdet i Vejle med kritiske øjne – og efter denne gennemgang har organisationen vurderet, at Vejle Sygehus lever op de krav, der stilles til et klinisk kræftcenter.

Bl.a. har OECI fremhævet Vejle Sygehus’ evne til adgang og anvendelse af data, fx i forhold til patienternes tidlige behandling.

Anne Villadsen, kvalitetskonsulent og teamleder på Vejle Sygehus, er også med i Bruxelles. Ifølge hende er akkrediteringen er et tegn på, at Vejles fokus på patienterne og forskningen virker,

”Det her er et bevis på, at vi leverer en god kvalitet i vores behandling af vores kræftpatienter – og en anerkendelse af den forskning i kræft, som der foretages på Vejle Sygehus. Her kan akkrediteringen anvendes internt, fortæller Ejler Ejlersen. Ejler Ejlersen supplerer, 

”På de indre linjer har vi nu dokumentation for, at vi gør det godt indenfor kræftområdet. Eksternt gælder det samme – det er positivt, at vi kan fortælle vores patienter og samarbejdspartnere, at vi har fået denne blåstempling fra en international anerkendt organisation som OECI,” slutter han.

Medarbejdere fra Vejle Sygehus var i forbindelse med turen til Bruxelles også forbi Det Syddanske EU-Kontor, hvor de sammen med EU-konsulent Allan Nordby Ottesen talte om mulige samarbejder om programmer og partnerskaber, der matcher sygehusets profil.

Du kan læse mere om OECI, som Vejle Sygehus nu er med i, på http://www.oeci.eu/