15-12-2015

EU-succes for virksomheder i Syddanmark

Virksomhederne i Region Syddanmark er de bedste til at hente midler fra EU’s puljer i Bruxelles. Det er med til at finansiere udvikling og ruste virksomhederne til fremtiden.

Danske virksomheder har i alt hentet omkring 609 mio. kr. til forskning og udvikling, siden EU i 2014 åbnede programmet Horizon 2020. Mere end en tredjedel af midlerne er tilfaldet virksomheder i Region Syddanmark. Det viser en opgørelse baseret på tal fra Europa-Kommissionen.

Helt præcist er 222 mio. kr. endt i virksomheder i Region Syddanmark. Det svarer til en andel på 36 procent af samtlige midler til virksomheder i hele Danmark fra Horizon 2020. Syddanske virksomheder har således samlet set klaret sig bedre end virksomhederne i f.eks. Region Hovedstaden, som til sammen har hentet 203 mio. kr.

Fra hele regionen
Virksomhederne findes over hele regionen. Søby Værft på Ærø er i gang med at udvikle en ny elfærge til at sejle til og fra øen. Blue Ocean Robotics i Odense arbejder med en ny robot, som nemt kan omprogrammeres, så det kan blive rentabelt selv for små virksomheder at anvende robotter i produktionen. Gråsten Teglværk har fået EU-midler til at lave en markedsstrategi for en ny generation af mursten, som kan skabe ny vækst i virksomheden.

Senest er IT-virksomheden Vikingegaarden AS/S ved Vonge nord for Vejle på vej ind i et projekt, SmartEnCity, der skal sikre blandt andet boligrenoveringer og elbiler i Sønderborg samt udvikle fjernvarmesystemet i byen med blandt andet varmepumper og vindmøllestrøm. Her skal Vikingegaarden A/S overvåge energiforbruget og energiproduktionen med et intelligent IT-system. Det kan sikre, at forbruget er størst på tidspunkter, hvor der er meget bæredygtig strøm i omløb:

- Projektet betyder rigtig meget for os. Vi har teknologien, og nogle ting skal vi i gang med at videreudvikle, så jeg vil sige, at rykker os flere trin op ad stigen. Samtidig er projektet med til at generere en tocifret millionomsætning, og endelig er det godt for miljøet – helt i den ånd, som vi ser efter klimatopmødet i Paris, fortæller direktør Ulrik Østergaard fra Vikingegaarden A/S.

Projektet går i gang den 1. februar 2016. SmartEnCity har et budget på i alt 50 mio. kr. for den danske del af projektet i Syddanmark.

Dygtige virksomheder i Syddanmark
Direktør Rasmus Anker-Møller fra Det Syddanske EU-Kontor ser den flotte syddanske statistik som et tegn på, at regionens virksomheder har opmærksomheden rettet mod EU:

- Vores region har mange spændende virksomheder inden for eksempelvis robotter, velfærdsteknologi og energi. Samtidig er regionen stærk inden for de mere traditionelle brancher. De flotte tal understreger, at der er mange muligheder i EU, siger Rasmus Anker-Møller.

Det Syddanske EU-Kontor rådgiver virksomheder om EU og har i 2015 informeret og rådgivet omkring 150 virksomheder over hele regionen om mulighederne i EU. Der er tale om EU-puljer, hvor virksomheder over hele Europa konkurrerer om midlerne:

- Det er kun de bedste og mest nyskabende projekter, der får penge fra Horizon 2020 puljen. Konkurrencen er hård fra hele Europa. Når Region Syddanmark klarer sig flot, så er det altså et tegn på, at virksomhederne virkelig er dygtige, siger Rasmus Anker-Møller.

Fakta
Regional fordeling af bevillinger fra Horizon 2020 til virksomheder opgjort per november 2015 på baggrund af tal fra Europa-Kommissionen:

Region Syddanmark            222.101.000 kr. (36 %)

Region Hovedstaden           202.510.000 kr. (33 %)

Region Midtjylland              125.007.000 kr. (21 %)

Region Nordjylland                36.077.000 kr. (6 %)                 

Region Sjælland                     22.158.000 kr. (4 %)

Region ikke angivet                 1.329.000 kr. (0 %)