04-05-2015

EU-kontorets tilbud til kommunerne

Cathrine Holm Frandsen hjælper de syddanske kommuner med at sætte skub i lokal udvikling med en europæisk horisont.

Europæisk samarbejde og EU’s fonde kan være med til at understøtte lokal udvikling i kommunerne. Og på den måde være med til at sikre, at kommunerne udvikler sin service til borgerne og fungerer på den bedst mulige måde som organisation. 

I sidste uge satte internationale medarbejdere fra kommunerne (NIMS) hinanden stævne for sammen med Cathrine Holm Frandsen og Henriette Hansen fra Det Syddanske EU-Kontor at diskutere den europæiske vinkel på innovationsprocesserne i kommunerne. Cathrine Holm Frandsen giver her sit bud på nogle af konklusionerne på mødet:

Hvad dækker lokal udvikling over?

Lokal udvikling kan både ses som intern kompetenceudvikling blandt medarbejderne i kommunen og som udvikling af den kommunale opgavevaretagelse. Det vil bl.a. sige at afprøve nye koncepter, metoder og værktøjer i samspil med borgerne.

På mødet fortalte Assens Kommunes innovationsdirektør Rikke Berg om innovation i Assens. Hvad kan man lære af det?

Ja, faktisk begyndte vi med et oplæg fra lektor Dorthe Iversen fra UC Syddanmark, der tog fat i det her med, at alle taler innovation, og vi i dag stiller krav til medarbejderne om, at de skal være kreative og innovationsparate. Men det er sjældent, at begrebet egentlig bliver defineret, og det står ikke klart, hvornår en medarbejder er innovativ, og hvilke kompetencer en innovativ medarbejder skal besidde. Dorthe Iversen understregede bl.a., at det er ikke nok, at medarbejderne er innovative, men organisationen skal også understøtte og være villig til at styre innovation.

Som nærmest bestilt fortalte Danmarks første kommunale innovationsdirektør, Rikke Berg, hvordan Assens kommune har valgt at indrette sig omkring direktionsområdet Innovation, og hvorfor Assens kommune har valgt at have en innovationsdirektør. I Assens handler det bl.a. om at tænke opgaveløsningen anderledes. Assens har for eksempel lavet et forsøg, hvor frivillige læser for ældre på et plejehjem. Det behøver ikke være et stort forkromet projekt – innovation foregår også i det små. Men det er vigtigt, at man ikke opererer med en streng nulfejlskultur. Man skal være villig til at risikere noget. Og så kræver det ledelse og styring.

Hvordan kommer det europæiske aspekt ind?

Hvis man tillader medarbejderne at tænke innovativt og finde udviklingsmuligheder, så kan EU blive en del af løsningen ved bl.a. at kompetenceløfte medarbejderne. Det kan også være et nyt serviceområde som f.eks. klimatilpasning, hvor EU kan hjælpe med at udvikle området. Eller det kan være udvikling af lokale politikker og strategier, hvor EU-programmer som Urbact og Interreg Europe hjælper kommunen i samspil med interessenterne og slutbrugerne med at udvikle og forbedre den offentlige administration. Det er programmer, som kommunen kan bruge til at skabe et europæisk netværk med andre europæiske kommuner med lignende problemstillinger.

Hvad skal kommunerne gøre for at komme i gang?

Man skal tage udgangspunkt i de lokale strategier eller lokal udfordring og se, hvor der er udviklingspotentiale. Så skal man være villig til at sætte noget på spil, og så skal man hive fat i os. Mine kolleger og jeg er meget villige til at hjælpe med at udvikle ideer inden for EU-kontorets fokusområder.

Du og Henriette Hansen var også i sidste uge en tur rundt til enkelte kommuner. Hvad kan en kommune få ud af det?

Vi besøgte tre kommuner, og det var meget givtigt for Henriette og jeg – og forhåbentlig også for de kommuner, vi besøgte. Vi tog med hjem et nærmere kendskab til, hvad der rør sig i kommunerne, og så kom vi med bud på, hvordan man tænker EU ind i det. Og vi kommer gerne på lignende besøg de andre kommuner, både til snak på ledelsesniveau og medarbejderniveau.

 NIMS-mødet, april 2015

NIMS-mødet, april 2015