15-08-2017

EU-kontor med øget fokus på arbejdskraft og uddannelse

Bedre uddannelser, flere job og kompetente medarbejdere. Det Syddanske EU-Kontor vil øge antallet af syddanske projekter og partnerskaber om kvalificeret arbejdskraft og uddannelse. Det sker blandt andet ved ansættelsen af en ny medarbejder til kontoret i Bruxelles. 

Syddanmark har – ligesom resten af Europa – udfordringer, når de rigtige færdigheder skal sættes i spil på et arbejdsmarked i vækst.

Derfor opruster Det Syddanske EU-Kontor nu på et særskilt indsatsområde med titlen Kvalificeret arbejdskraft og Uddannelse, fortæller Rasmus Anker-Møller, der er direktør for Bruxelles-kontoret. Her hjælper han og kollegerne virksomheder, kommuner og andre aktører i Syddanmark med råd og vejledning om EU’s støtteprogrammer.

- Vi er et serviceorgan for hele Syddanmark og er derfor i tæt kontakt med aktører fra stort set alle sektorer i regionen. Derfra ved vi, at mange brancher har svært ved at tiltrække de medarbejdere, som de skal bruge. Det gælder f.eks. ingeniører eller andre specialister til byer som Esbjerg, Sønderborg eller Odense, fortæller han og fortsætter,

- Samtidig er vi klar over, der er mange muligheder for at få støtte til EU-projekter, der handler om at skabe et udbud af uddannelser og efteruddannelse, der matcher det syddanske arbejdsmarked. I 2016 offentliggjorde Europa-Kommissionen fx EU Skills Agenda, der er en handlingsplan for udvikling af kompetencer i Europa. Det er bare et ud af flere eksempler på, at netop inklusion, kvalifikationer og uddannelse fylder meget i Europa lige nu – og de muligheder skal Syddanmark udnytte i endnu højere grad, fortæller han.

Inklusion af udsatte og robotter i Odense
Ifølge Rasmus Anker-Møller favner den opprioriterede indsats både udsatte samfundsgrupper og de specialister, som erhvervslivet efterspørger:

- Vi ser, at EU i stigende grad sender støttekroner efter projekter, der handler om inklusion af udsatte grupper som flygtninge. Samtidig er der også midler at hente til arbejde med at fastholde og opkvalificere specialister til strategiske indsatser om f.eks. energi, velfærdsteknologi, turisme eller digitalisering. Sidstnævnte er et eksempel på en højaktuel udfordring for robotbranchen i Odense, der øger væksten og antallet af arbejdspladser hvert år, fortæller han.

Det Syddanske EU-Kontor forventer at ansætte den nye medarbejder til Kvalificeret arbejdskraft og Uddannelse i slutningen af efteråret. Målet er i udgangspunktet at bygge videre på de gode samarbejder, som Det Syddanske EU-Kontor allerede har med aktører på tværs af den offentlige og private sektor.

Konsulent til Kvalificeret arbejdskraft og Uddannelse

- Vi forventer at ansætte en dygtig projektudvikler, der kan understøtte uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen i Syddanmark. Det er også vores hensigt at få endnu flere projekter på banen, der binder virksomheder, kommuner og uddannelsesinstitutioner sammen, slutter Rasmus Anker-Møller.

Vil du vide mere om indsatsområdet Kvalificeret arbejdskraft og Uddannelse? Så kontakt Rasmus Anker-Møller, direktør i Det Syddanske EU-Kontor, for nærmere: