16-08-2016

EU-boost til SMV-Instrumentet

Europa-Kommissionen har hævet 2017 budgettet for SMV Instrumentet med 51,6 mio. euro. De ekstra midler til programmet skal bruges til at øge virksomhedernes arbejde med innovation i 2017.

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) kan få omsat deres innovative prototyper til markedsklare produkter gennem EU’s SMV-instrument. Programmet støtter SMV’er, der har ambitioner om vækst og internationalisering.

Læs mere om SMV-instrumentet

Det samlede budget for SMV-instrumentet vil med den nye tilførsel af midler være på 437,5 mio. euro i 2017. Konkret påvirker de ekstra midler til programmet følgende emner:

  • Sundhed og bioteknologi (+35 mio. euro)
  • Bæredygtig agrikultur og fødevareproduktion (+5,68 mio. euro)
  • Blå vækst (+2,42 mio. euro)
  • Klima, miljø, råstoffer og ressourceoptimering (+8,5 mio. euro)

Sådan opprioriterer EU de fire emner

Pæn stigning for populært instrument
Siri Bentzen er EU-konsulent i Det Syddanske EU-Kontor. Hun arbejder i teamet for Erhverv og Innovation, og rådgiver dagligt syddanske virksomheder i arbejdet med EU.

”Budgettet til SMV-instrumentet er steget hvert år – og der var allerede indlagt en 9 procent stigning i budgettet fra 2016 til 2017, inden de seneste midler blev tilføjet, så nu øges puljen med samlet over 20 procent i 2017 i forhold til i år. Det er en rigtig pæn stigning, og det er vi rigtig glade for, for SMV-instrumentet er populært, og der er hård konkurrence om midlerne,” fortæller hun.

Den nye tilførsel af midler til SMV-instrumentet sker i forbindelse med opdateringen af arbejdsprogrammerne under Horizon 2020, der er EU’s rammeprogram for forskning og innovation.

Læs mere om opdateringen af Horizon 2020