29-09-2015

ERRIN Health Brokerage Event

Kom til ERRIN Brokerage Event inden for sundhed i Bruxelles den 26. og 27. oktober og mød mulige projektpartnere

Det Syddanske EU-Kontor er medlem af det europæiske netværk ERRIN, the European Regions Research and Innovation Network. Det er et netværk med over 100 regioner i Europa, der satser strategisk på forskning og innovation som vækstfaktor.

ERRIN har forskellige tematiske arbejdsgrupper, og SDEO er projektleder i gruppen, der har fokus på sundhed, ERRIN Health WG.

Den 26. og 27. oktober afholder projektgruppen et såkaldt ”brokerage event” i Bruxelles, der går ud på at forskere, virksomheder og andre aktører på sundhedsområdet mødes og diskuterer konkrete EU projektidéer.

De fire temaer som der tages op til dette års event er følgende:

  • Healthy ageing and ICT for health
  • Diagnostics and personalised medicine
  • Big data, focusing on policy systems
  • Mental health and social inclusion

Den foreløbige dagorden:

Mandag den 26. oktober kl. 14.00-18.00: 

  • Præsentation af relevante Horizon 2020 arbejdsprogrammer (Health, Internet of Things, Innovative Societies)
  • Gode erfaringer fra ekstern evaluator; tips and tricks til at skrive Horizon 2020 ansøgninger.
  • Workshops og projektudvikling indenfor de fire temaer.

 Tirsdag den 27. oktober kl. 9.00-13.00:

  • Gode erfaringer fra et succesfuldt Horizon 2020 projekt
  • Presentation af netværket Fit for Health
  • Workshops og projektudvikling indenfor de fire temaer.

Så hvis du er i gang med at udvikle en konkret projektidé til for eksempel Horizon2020 programmet inden for et af ovennævnte emner, eller ønsker du at forbedre dine muligheder for at komme med i et forsknings- og innovationsprojekt, så tag kontakt til os og hør om mulighederne og fordelene ved at deltage i dette arrangement.