14-09-2016

DRU: Netværksmøde i Odense

I sidste uge var der møde Det Rådgivende Udvalg for hjemtag af EU-midler (DRU) i Odense. Her var nye tiltag i Horizon 2020, WHINN 2016 EIP on AHA blandt andet på programmet.

Den 7. september var UC Lillebælt, Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovation og andre aktører samlet til netværksmøde i Odense. Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet lagde rammer til det første møde efter sommerferien i DRU-netværket, der samler syddanske aktører i arbejdet med EU-støtte og partnerskaber på tværs af Europa.

EIP on AHA og opdateringer fra EU
På programmet var bl.a. en introduktion til EIP on AHA, der er EU’s innovationspartnerskab for sund og aktiv aldring. Også sundhedsugen WHINN var på agendaen, og deltagere fik også spritny information om en række opdateringer af EU’s programmer – et oplæg som EU-konsulent fra Det Syddanske EU-Kontor, Allan Nordby Ottesen, stod for. 

Firstjernet reference site til Syddanmark

Han fortalte bl.a. om, hvilke tilføjelser, der er lavet til indkaldelserne på arbejdsprogrammet Horizon 2020

Syddansk Sundhedsinnovation
En anden deltager på mødet var Christina E. Wanscher fra Syddansk Sundhedsinnovation. Ifølge hende er DRU-netværket et frugtbart sted at sparre med andre, der arbejder med vækst og udvikling i Syddanmark.

”Helt konkret fik jeg en masse projektidéer og erfaringer med hjem fra mødet, som jeg kan arbejde videre på sammen med både offentlige og private aktører. Desuden blev jeg bekræftet i, at vi i Syddanmark har en masse at byde på, og at vi er rigtig gode til at koble hverdagens innovative løsninger med mere forskningstunge indsatser, fx når vi kobler virksomheders arbejde med forskere fra Syddansk Universitet,” fortæller Christina Wanscher.

Den pointe er Allan Nordby Ottesen enig i.

”Vi ved, at der fortsat er et stort potentiale for syddanske aktører, når det gælder EU-projekter og -partnerskaber, og derfor er det rigtig godt, at vi kan dele viden i DRU-netværket. Alle, der ønsker at vide mere om netværkets arbejde, er velkomne til at kontakte min kollega i Region Syddanmark Helle Knudsen eller mig,” slutter han. 

Fakta: 

  • Det Rådgivende Udvalg for hjemtag af EU-midler arbejder for videndeling og netværk om syddanske muligheder i arbejdet med EU’s programmer og partnerskaber
  • Region Syddanmark koordinerer udvalgets mødeaktiviteter. Det Syddanske EU-Kontor orienterer hver gang om nye funding-muligheder og andet relevant nyt fra Bruxelles
  • Medlemmerne i netværket tæller bl.a. Syddansk Sundhedsinnovation, Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet, klyngeorganisationen Welfare Tech, UC’erne, kommuner med flere.
  • Næste møde i DRU-netværket forventes afholdt i starten af november.