16-08-2016

Dine muligheder i Interreg Nordsø

EU-programmet Interreg Nordsø åbner for ansøgere til tredje runde af projekter i november 2016. Her får du en hurtig introduktion til programmet og til projektmuligheder, der blandt andet handler om ladcykler og mobilitet i landdistrikterne. 

INTERREG Nordsø-programmet sigter mod at tackle fælles udfordringer, samle ekspertise og skabe varige forbindelser mellem virksomheder, myndigheder og institutioner i Nordsø-regionen. Programmets målgruppe er virksomheder – særligt små og mellemstore – og offentlige institutioner og myndigheder, nationale og europæiske interesseorganisationer og institutter, vidensinstitutioner, foreninger og NGO’er.

Programmet har samlet budget på 167 mio. euro og yder projektstøtte på op mod 50 procent.


Klik på billedet for at se fact sheets om Interreg Nordsø

INTERREG Nordsø arbejder for at fremme innovation indenfor fire prioriteter:

Transportprojekter i Interreg Nordsø
EU-konsulent Thomas Jensen fra Det Syddanske EU-Kontor ser flere muligheder for syddansk deltagelse i de projektidéer, der allerede ligger i programmets database – blandt andet indenfor hans fagfelt, der omhandler energi og transport.

Projektet MaaS ser rigtig interessant ud. Det handler om at gøre mobilitet til en service for borgere i landdistrikter, så de kan få lettere adgang til effektive, billige og miljøvenlige transportservices. Der er også et par interessante cykelprojekter i idébanken, bl.a. et om øget anvendelse af ladcykler og et, der med nye teknologier skal gøre det muligt at dele cykler, øge trafiksikkerheden og sundheden undervejs. Projektets bagmænd vil nemlig bl.a. lave en guidet rute til, hvor luften er renest undervejs på den cykeltur, man tager," fortæller Thomas Jensen. 

Du er velkommen til at kontakte Det Syddanske EU-Kontor, hvis du har set en spændende projektidé, som du og din organisation måske vil engagere jer i gennem Interreg Nordsø-programmet.

Mere information og flere projektidéer
Du kan se flere bud på projekter i Interreg Nordsøs projektdatabase

I databasen finder du projektidéer indenfor programmets fire prioriteter.