09-04-2015

Deltag i topmøde om Innovation for Active & Healthy Ageing

Se mulighederne for vækst i et Europa, hvor befolkningen bliver ældre. Sæt kryds i kalenderen 9.-10. marts 2015, hvor topmødet om Innovation for Active & Healthy Ageing finder sted i Bruxelles. 

Topmødet om Innovation for Active & Healthy Ageing har til formål at engagere Europas politiske ledere samt erhvervsledere og ledere i velfærdssektoren til sammen at skabe en fælles vision for, hvordan Europa kan tackle udfordringerne og udnytte mulighederne, som de demografiske ændringer i vores samfund forårsager. Dette gøres ved at gøre brug af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) og innovation, hvorved der på den måde bidrages til Europas økonomiske genopretning.

 

Demografiske ændringer som udfordring
Det centrale diskussionspunkt er, hvordan teknologi, innovation og nye samarbejdsmåder kan hjælpe Europa med at vende den store udfordring, som demografiske ændringer udgør, til en mulighed. Live demonstrationer og en interaktiv udstilling vil i handling vise, hvad der bliver diskuteret og fremhævet i de tematiske debatter og vidensdelingssessioner på topmødet. Samtidig vil en bred vifte af møder og sideevents finde sted, og de har ét formål: at vise mulighederne for at skabe vækst i et Europa, hvor befolkningen bliver ældre.

Adskillige EU-kommissærer, nationale ministre, regionale myndigheder og ledere fra erhvervslivet, herunder SMV’er og nystartede virksomheder, samt civilsamfundet vil tage ordet og føre debatten.

Hvad er på programmet?
Topmødet forløber over to dage, og er inddelt i fire forskellige emner:

  • 4 Thematic Debates: Ageing as an agent of change
  • 4 Workshops: Investment to fuel Innovation
  • 4 Knowledge Sharing Sessions: Learning by doing
  • 10 ”Sandpits”: Break out to break through

Hvert af disse emner er yderligere inddelt i underemner, der hver især fokuserer på forskellige aspekter bl.a. inden for the silver economy, bæredygtige sundhedssystemer, demografiske ændringer, research og innovation, public procurement for ICT innovation, økonomisk vækst, investering, sundhed og omsorg, teknologi og social impact.  

Deltagelse
Topmødet henvender sig til specialister inden for området. For at deltage i topmødet skal du sende en kort mail, hvori du forklarer, hvorfor du er interesseret i at deltage. 

Topmødet om Innovation for Active & Healthy Ageing finder sted i Bruxelles 9.-10-marts 2015.

Læs mere om topmødet her.