26-05-2015

Deltag i EU Design Days 2015

Den 24. og 25. september 2015 samles aktører fra designområdet i Bruxelles for at netværke og debattere udvalgte fokusområder inden for design. 

EU Design Days arrangeres af arbejdsgruppen for Design og Kreativitet under ERRIN (Det europæiske netværk for regioner i Bruxelles). Formålet med designdagene er at fremme udveksling af viden mellem regionale interessenter og EU-institutionerne.

Dette års udgave af EU Design Days blive afholdt i det flamske parlament og vil have det overordnede fokus Design the Future: Smart Trends in Design & Innovation. Herunder tre undertemaer: Eco-design, Strategic design og Social innovation.

Arrangementet er især rettet mod SMV’er, designere, designorganisationer, EU-institutioner, lokale og regional myndigheder og universiteter, som søger inspiration, finansiering og netværksmuligheder.

Kontakt Det Syddanske EU-Kontor for at høre mere om muligheden for at deltage.

Læs mere om arrangementet her