28-07-2015

Deltag i den årlige europæiske telemedicinkonference!

Danmark er i år vært for European Telemedicine Conference (ETC), der løber af stablen 21.-22. oktober i Odense. Konferencen samler sundhedsprofessionelle fra hele Europa til præsentation og diskussion af centrale temaer omkring telemedicin og telesundhed.

European Telemedicine Conference afholdes i år på Odense Kongres Center i Odense. Den præsenterer aktuelle europæiske projekter og tiltag inden for det telemedicinske område, herunder telehealth og telecare. Konferencen samler både teknikere, klinikere, forskere, ledere og politiske beslutningstagere fra hele Europa, som vil præsentere og diskutere centrale emner indenfor telemedicin og telesundhed. Både eksisterende og kommende løsninger bliver præsenteret på konferencen, og særligt for dette år vil konferencen også have fokus på forskning i sundhedsteknologi og telemedicin.

Det Syddanske EU-kontors EU-konsulent, Allan Nordby Ottesen, vil være til stede på konferencen, som han mener, er en unik mulighed for blandt andet syddanske aktører til at præsentere egne resultater.

SDEO har blandt andet assisteret udviklingen af det telemedicinske projekt Mastermind, som vedrører telepsykiatri og på konferencen ønsker SDEO at møde lokale og internationale partnere med henblik på projektudvikling blandt andet under Horizon 2020.

Allan Nordby Ottesen siger om det telemedicinske område:

-      På det telemedicinske område er der gode muligheder for internationalt samarbejde og up-scaling i og med, at telemedicinske løsninger der virker i en region ofte også er mulige at afprøve og implementere i andre regioner.  

Claus Duedal Pedersen, projekt leder på Odense Universitets Hospital, som er lead på Mastermind, siger blandt andet om konferencen, at den er vigtig i deres arbejde i forhold til at få indsigt i og ny viden omkring telemedicin og udveksling af ideer.    

Hvis man deltager på konferencen og ønsker et møde, er man meget velkommen til at tage kontakt til Allan Nordby Ottesen.


Den europæiske telemedicinkonference afholdes i WHINN ugen (Week of Health & INNovation), som også finder sted i Odense, og som er en uge bestående af konferencer, arrangementer og netværksaktiviteter med fokus på sundhed og innovation. Læs mere om WHINN her

 

Læs mere

Læs mere om European Telemedicine Conference og tilmeld dig konferencen her