09-06-2015

De første erfaringer med EU’s SMV-puljer

Helt nye puljer med EU-midler målrettet virksomheder så dagens lys i 2014. De første erfaringer med puljerne ligger nu klar. En analyse fra Det Syddanske EU-Kontor viser, at der er stor konkurrence om midlerne, men det er ikke umuligt. Især ikke hvis man forbereder det grundigt sammen med rådgivere.

Med lanceringen af EU’s Horizon2020 program i 2014 kom også et nyt tilskudsprogram udelukkende rettet imod europæiske SMV’er, det såkaldte SMV Instrument.

Programmet har fået meget omtale – og med god grund, for det er på mange måder et langt bedre program for virksomheder, end de ordninger, som fandtes tidligere: der er ansøgningsfrist hvert kvartal; støttesatsen er 70 procent; virksomheder kan søge uden andre projektpartnere, hvis virksomheden foretrækker det; og ansøgningsmaterialet giver mening for de fleste virksomheder, idet det minder om en forretningsplan.

Der er to faser, som kan søges uafhængigt af hinanden. I fase 1 får virksomheden 375.000 til et feasibility studie for et produkt eller en serviceydelse. I fase to kan virksomheden søge om op til 18 mio. kr. til demonstration, test og markedsmodning. Læs mere om SMV Instrumentet her.

Hård kamp om midlerne – men hjælp at hente

Men den store opmærksomhed har også ledt til over 8.000 ansøgninger i 2014 og dermed en hård kamp om midlerne. Succesraten for fase 1 ansøgninger i 2014 er under 10 procent, mens 14 procent af fase 2 ansøgningerne er gået igennem. Dette tal dækker samtlige ansøgninger fra hele EU.

Inden man som virksomhed bliver skræmt af disse tal, så er det vigtigt at sige, at Det Syddanske EU-Kontor har oplevet en succesrate, der er to-tre gange højere for de virksomheder, som vi har hjulpet. Og succesraten varierer meget i forhold til branche og virksomhedstype.

Kan det betale sig at søge?

De lave succesrater betyder unægteligt, at mange gode projekter får afslag. Derfor har mange over de seneste måneder fokuseret på de lave succesrater og stillet spørgsmålet: kan det betale sig at søge?

For at hjælpe virksomheder, som står med dét spørgsmål, er det nødvendigt at kigge nærmere på tallene for SMV Instrumentets første år. Det har Det Syddanske EU-Kontor gjort, og så bliver det tydeligt, at succesraten varierer, både fra ansøgningsrunde til ansøgningsrunde, over temaer, og i forhold til typen af virksomhed, som ansøger.

Stor konkurrence under IKT – mindre på energiområdet

SMV Instrumentet er opdelt i temaer og hvert tema har sit eget budget. Det betyder, at succesraten kan variere markant på tværs af temaer, hvilket i høj grad har været tilfældet i 2014. Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) er et af de mest ansøgte, hvorfor succesraterne i samtlige runder har ligget under 10 procent. Ønsker man at ansøge under dette tema, skal man altså være ekstra skarp på projektets nyhedsværdi og forretningspotentiale.

Andre temaer har helt anderledes høje succesrater. Temaerne energi, transport, eco-innovation og sundhed – hvor syddanske virksomheder generelt er stærke – har pæne succesrater på omkring de 15 procent. Sikkerhedstemaet ligger ofte i top i ansøgningsrunderne, med succesrater over 30 procent i en enkelt fase 1 ansøgningsrunde (december 2014), så virksomheder med løsninger på sikkerhedsområdet kan have interesse i at kigge i retning af SMV Instrumentet. 

Tabel 1: Samlede succesrater for fase 1 ansøgninger i 2014

Tema

Antal ansøgninger

Succesrate i procent

Det maritime område

99

11,11

Bioteknologi

211

7,11

Sikkerhed (kritisk infrastruktur i byer)

147

17,01

IKT (Informations- og kommunikationsteknologi)

2211

5,65

Transport

660

10,61

Nanoteknologi

796

7,79

Sundhed (diagnostik og biomarkører)

553

13,92

Eco-innovation

686

8,75

Fødevarer

401

7,99

Energi

941

9,99

Rum-teknologi

142

14,79

Samlet

6847

8,65

 

Tabel 2: Samlede succesrater for fase 2 ansøgninger i 2014 

 

Tema

Antal ansøgninger

Succesrate i procent

Det maritime område

32

3,13

Bioteknologi

28

7,14

Sikkerhed (kritisk infrastruktur i byer)

31

16,13

IKT (Informations- og kommunikationsteknologi)

364

7,69

Transport

105

23,81

Nanoteknologi

149

8,72

Sundhed (diagnostik og biomarkører)

168

11,31

Eco-innovation

98

13,27

Fødevarer

59

11,86

Energi

140

12,86

Rum-teknologi

8

50,00

Samlet

1182

11,42


Hvordan klarer Danmark sig?

30 danske virksomheder har fået tilsagn fra SMV Instrumentet indtil nu. Det er en ganske pæn andel set ift. vores andel af EU's befolkning. Indtil videre har tre syddanske virksomheder haft held med ansøgningen – det er Dupont Lightstone, Tuco Marine Group samt en tredje virksomhed, som blot mangler at underskrive aftalen med EU-Kommissionen. Danmark er blandt de mest innovative lande i EU, så mon ikke der er mere at hente for de danske virksomheder i SMV Instrumentet eller nogle af de andre EU programmer?

Hvad kan virksomheden gøre?

Tag kontakt til dit lokale erhvervskontor eller Det Syddanske EU-Kontor for at høre om mulighederne.

På Det Syddanske EU-Kontor sidder Siri Raahede Bentzen og Else Dyekjær Mejer og arbejder udelukkende med at hjælpe virksomheder. Der er fire årlige ansøgningsfrister: juni, september, december og marts.