25-09-2016

Danske virksomheder søger EUopSTART som aldrig før

I 2016 har Styrelsen for Forskning og Innovation indtil videre modtaget flest ansøgninger fra virksomheder gennem tilskudsprogrammet EUopSTART. Det er fortsat muligt at søge inden 31. oktober, der er den sidste frist i 2016.

I 2016 har EUopSTART modtaget et forholdsvist stort antal ansøgninger fra virksomheder. Tidligere har EU-projekter primært været et fokusområde for vidensinstitutionerne, men stigningen i antal virksomheder, der ansøger, er nu en indikation på, at virksomhederne også i højere grad kan se potentialet i at indgå i EU-projekter.

EU-konsulent ved Det Syddanske EU-Kontor, Else Dyekjær Mejer, ser ordningen som en indgangsvinkel for mange virksomheder til arbejdet med ansøgninger.  

- EUopSTART er med til at nedbryde den barriere, det kan være for mange virksomheder at udarbejde ansøgninger, da de med EUopSTART kan få tilskud til en ekstern konsulent, der kan tage teten og hjælpe med at formulere ansøgningen så den bliver målrettet, fortæller hun. 

Det Syddanske EU-Kontor har base i Bruxelles og har stærke kompetencer, når det gælder rådgivning og vejledning omkring mulighederne for de forskellige syddanske aktørers muligheder i EU-regi.

Kontorets ekspertiseområder omfatter blandt andet Energi & Transport, Erhverv & Innovation, samt Sundhed & Velfærdsinnovation. Det Syddanske EU-kontor tilbyder rådgivning i forbindelse med EUopSTART og svarer også gerne på spørgsmål omkring ordningen.

Hvad er EUopSTART?
Formålet med støtte-programmet EUopSTART er at intensivere de danske forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse i europæiske forsknings- og innovationsprojekter. EUopSTART yder derfor tilskud de danske aktørers forberedende arbejde med at udarbejde ansøgninger til en række forskellige forskningsprogrammer under EU’s Horizon 2020.

Du kan søge om et tilskud på mellem 50.000 og 75.000 kroner til dækning af udgifter der er relevante, og som direkte vedrører forberedelsen af ansøgningen, såsom løn, rejser og konsulentbistand.

Deadline: Sidste ansøgningsfrist for EUopSTART-ansøgninger er 31. oktober 2016 kl. 12.00.

Læs mere om, hvordan du ansøger om tilskud gennem EUopSTART

Sådan søger du
Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet til dit EUopSTART-projekt kan du med fordel se på den tjekliste, som Styrelsen for Forskning og Innovations har udarbejdet

Ansøgninger skal sendes via styrelsens elektroniske ansøgningssystem, E-grant, og skal være på dansk eller engelsk.