16-04-2015

Danske MEP’eres opfordring: Udnyt EU’s støttemuligheder bedre!

Det Syddanske EU- Kontor har foretaget en rundspørge blandt danske medlemmer af Europa-Parlamentet om deres holdning til, hvorvidt Danmark får nok ud af EU’s støtteprogrammer og hvorvidt arbejdet med at søge EU-midler burde styrkes.

Error loading MacroEngine script (file: Medarbejderinfo.cshtml)

Danske institutioner henter generelt mange penge fra EU’s støtteprogrammer hjem til Danmark. Fra det tidligere forskningsprogram FP7 var det omkring 1 mia. kr. om året svarende til 2,35 % af de samlede midler i FP7, der var forgængeren til Horizon 2020.

Men spørger man flere af de danske parlamentarikere, som har deltaget i SDEO’s rundspørge, kunne beløbet være højere. Det mener blandt andre Morten Helveg Petersen (R):

        - Danske universiteter osv. er ikke altid gode nok til at søge de meget komplicerede administrative EU-midler. Det skal vi gøre en indsats for at blive bedre til, mener han.

Også Christel Schaldemose (S) mener, at der er rum for forbedringer, men at det ikke altid er lige let. Dette kan blandt andet skyldes at det bureaukratiske system i EU kan virke uigennemsigtigt og kompliceret:

        - Det er svært, tidskrævende og dyrt at søge midler. Og desværre virker det også som om det nogle gange er et lotteri.


Hjælp fra regionskontorerne

Det Syddanske EU- Kontor er blot et af de seks danske regions- og universitetskontorer, der holder til i Bruxelles. Kontoret hjælper aktører hele vejen gennem ansøgningsprocessen, blandt andet i forhold til partnersøgning og udarbejdelse af selve ansøgningen.

        - Regionerne har allerede gode kontorer i Bruxelles – de skal udnyttes bedre af erhvervslivet, lyder det fra Bendt Bendtsen (K).

Derudover peger både Morten Helveg Petersen (R) og Ole Christensen (S) på, at videndeling og samarbejde omkring best practices kan gøre det lettere, og skabe muligheder for virksomheder, kommuner, universiteter og regioner. Det handler om at udnytte ekspertisen, påpeger Ole Christensen (S):

        - Jeg tror vejen frem er forøget samarbejde, hvor private virksomheder, kommuner, universiteter og regioner trækker på hinandens ekspertise, og finder ud af, hvor det er Danmark har fordele i forhold til resten af EU. Jeg mener også, at vi skal gøre, hvad vi kan for at udnytte den ekspertise, der ligger i de enkelte regioner i Danmark, og her kan jeg se, at de danske regioner generelt opruster i Bruxelles, og det synes jeg er et rigtig godt tegn. 

Ulla Tørnæs (V) er enig i, at rådgivningen virker i forhold til at øge bevillingerne til danske virksomheder, myndigheder og universiteter, og hun peger på, at også Styrelsen for Forskning og Innovation og DANRO i Bruxelles bistår med hjælp til ansøgere: 

-        På nuværende tidspunkt er vi meget professionelle i Danmark til at rådgive virksomheder, institutioner og projekter i ansøgninger af EU-midler. Jo flere virksomheder, institutioner og projekter, som får tildelt penge til deres projekter, jo bedre. 

På den EU-skeptiske fløj er man mindre optimistisk i forhold til de danske muligheder. Jørn Dohrmann (DF) tvivler på, at EU-midler betyder så meget for vækst og udvikling, men mener dog at de potentielle muligheder der ligger i EU’s støtteprogrammer skal gribes af virksomhederne: 

-        Det ville da være dumt andet.


Europa-Kommissionens første hjemtagstal for det nye 2014-2020-program, Horizon 2020, viser, at der frem til november 2014 er bevilget knap 16,6 milliarder kroner på europæisk plan. Danmark har hjemtaget godt 362 millioner kroner af disse midler, hvilket svarer til 2,18 procent af midlerne.