18-04-2017

Coaching under SMV-Instrumentet

Når en virksomhed får tilsagn om støtte fra det europæiske program SMV-Instrumentet, følger der ofte mere end penge med. Typisk indgår virksomheden også i et coaching-forløb, der blandt andet kan handle om forretningsudvikling, organisering eller netværk.  

SMV-Instrumentet er en del af det europæiske rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020, der løber i perioden 2014-2020. Programmet giver små og mellemstore virksomheder (SMV’er) mulighed for at søge om støtte til de sidste faser på vejen mod markedet. Der er fokus på innovative produkter med stor nyhedsværdi og internationalt markedspotentiale.

Udover de mange milliarder støttekroner, der bliver uddelt under programmet, følger der også coaching med til de virksomheder, der løbende får tilsagn om støtte.

Behovsanalyser og konsulenttimer
Når en virksomhed modtager en godkendt ansøgning fra Europa-Kommissionen, følger der typisk også en kontakt til en konsulent fra netværket Enterprise Europe Network (EEN red.). Netværket varetager rollen som KAM – key account manager – i et forløb, der i sidste ende handler om at finde en privat konsulent, der kan hjælpe virksomheden videre i projektforløbet.  

Bjarne Andersen er EEN-konsulent i Det Syddanske EU-Kontor. Ifølge ham handler KAM-opgaven om to ting:

- I forlængelse af, at kommissionen har godkendt en virksomheds ansøgning, udvælger Enterprise Europe Network en EEN-konsulent til KAM-opgaven. Vores rolle er så at kontakte virksomheden med henblik på to ting – nemlig at foretage en behovsanalyse samt at lede vej til en privat coach, der kan hjælpe virksomheden, fortæller han.

Coach-forløbet kan mellem virksomhed og konsulent kan vare op til 15 dage i alt - alt efter hvilken ansøgningsfase, projektet er i. Gennem Enterprise Europe Network får virksomheden en eller flere forslag til, hvem der kan være den rigtige coach i den enkelte proces - dog er det virksomheden selv, der beslutter sig for, hvilken coach der skal arbejdes med. Arbejdet med konsulenten betales gennem Europa-Kommissionens EASME-program, og er dermed omkostningsfrit for virksomheden. 

Læs mere om coaching under SMV-Instrumentet

Ifølge Bjarne Andersen er det i behovsanalysen, at virksomheden sammen med Enterprise Europe Network finder ud af, hvilken udfordring som konsulenten fra det private marked skal være med til at løse:

- Et eksempel er en fødevarevirksomhed, som jeg arbejder med i øjeblikket. Min rolle som key account manager handler om at hjælpe dem med den indledende kortlægning af de aktuelle behov. Vi kan se, at de skal bruge en juridisk ekspert på europæisk plan – så det er den type konsulent, jeg er ved at finde til dem i den database, som jeg gennem Enterprise Europe Network har adgang til, fortæller Bjarne Andersen.

I SMV-Instrumentet søges der om midler og coaching i tre faser. I Fase 1 tildeles ansøgere – udover støttekroner – 2½ dags coaching. I Fase 2 modtager ansøgeren 12 dages coaching.

- Vi kan se, at virksomhederne får en masse ud af samarbejdet med den coach, de får tildelt. Vi har flere eksempler på, at de fx får fastlagt mål for deres videre arbejde med EU-projektet, de har fået støtte til, at de får adgang til nye netværk og samarbejdspartnere og at de får en stærkere organisation – fx gennem teambuilding, slutter Bjarne Andersen.

Du kan læse meget mere om de forskellige aspekter af arbejdet med coaching under SMV-instrumentet på EASMES hjemmeside