24-10-2017

CLEAN-projekt om energirenovering præsenteret i Bruxelles

REFURB-projektet, der har den danske energiklynge CLEAN som partner, har netop afholdt konference i Bruxelles. Her handlende hovedspørgsmålet til deltagerne om, hvordan man kunne speede processen med dybdegående energirenovering op ved at fokusere på nye typer af innovative pakketilbud til private boligejere. 

 

foto: visuality.eu

Projektets resultater viser, at kunderejsen er afgørende for forståelsen af, hvordan boligejere agerer i en renoveringsproces og træffer beslutning om at udføre en renovering af huset eller ej. Projektets analyser viser, at der stadig eksisterer en kløft mellem boligejere som aftagere på den ene side og virksomheder som leverandører på den anden. Et større fokus på kunderejsen fra leverandørsiden vil slå bro over kløften. Der er mange faktorer i spil, når boligejere beslutter sig for renovering. 

Typisk er leverandører meget ensidet fokuseret på tekniske aspekter ved renoveringer, mens der for kundesegmentet er andre værdier på spil: komfort, nemhed, værdisikring af huset etc. Leverandørledet kan derfor have brug for yderligere værktøjer til at understøtte efterspørgselssiden under hele renoveringsprocessen, såsom one-stop-shop-modeller, der bruger ikke-teknisk sprog, og giver vejledning.

Om det danske udspil udviklet af de danske partnere (Project Zero, CLEAN, AAU), siger projektleder Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN:

“Vi har udviklet fem versionerede bud på pakkeløsninger, der er nemme at forstå, men udfordringen er at finde et konsortium af leverandører og regionale interessenter, der kan se en god business case i tilgangen og som vil investere tid og kræfter i at prøve det af. Efterspørgslen efter renovering af energi kan øges, hvis vi tildeler boligen en god energistandard og kommunikerer den økonomiske værdi af en bedre energistandard i huset (værdiforsyning)”. Det er en mulig videreudvikling af projektets resultater, hvis der bygges et demonstrationsprojekt ovenpå den viden, der findes nu. 

Empty nesters
De seks nationale modeller af en pakkeløsning er et forslag til, hvordan man overbeviser husejere til at foretage dybdegående energirenovering, hvor værdiskabelse er afgørende. Analyserne viser at værdiskabelsen for “empty nesters” (ældre par, hvor børnene har forladt hjemmet) og unge familier er forskellige. For seniorer er værdien at tilværelsen skal være nem og komfortabel, og hvor tilbuddet skal give tryghed. For de unge familier er det en anden historie, fordi de unge familier er udfordret af begrænset tid og penge. De ønsker et sundt hjem, som ramme om familiens aktiviteter. Andre modeller fokuserer på boligforeninger som målgruppe. 

Projektets resultater og viden kan dermed være basis for udvikling af nye projekter, især demonstrationsprojekter med europæisk eller nationalt sigte.

På www.go-refurb.eu kan du se de seks deltagende EU-nationers bud på et tilbud, man som boligejer ikke kan sige nej til.