17-11-2015

Byregioner i Syddanmark

Der var fokus på byregioner på det seneste møde i netværket for internationale medarbejdere i kommunerne. Det er et område, hvor EU kan understøtte initiativer, der går ud over de gængse kommunegrænser. 

En byregion består typisk af en større by med et opland, hvor begge dele er afhængige af hinanden, og derfor med fordel kan samarbejde om regional udvikling. 

Seneste møde i netværket for internationale medarbejdere i kommunerne (NIMS) havde netop byregioner på dagsordenen – blandt andet inspireret af et arrangement under Open Days i oktober i Bruxelles med deltagelse af Region Syddanmark.

Efter præsentationer fra både regionen og Byregion Fyn drøftede deltagerne, hvordan man kan tænke konceptet byregioner ind i den kommunale hverdag, og ikke mindst, hvordan EU kan understøtte de udfordringer i en byregion, der ikke følger kommunegrænserne. I den sammenhæng kan man forestille sig EU-projekter, der kan udvikle og understøtte følgende tiltag:   

1. Nye administrationsformer

2. Håndtering af de kommuneoverskridende udfordringer:
    a) Klimatilpasninger
    b) Offentlig transport i yderområder
    c) Grøn offentlig transport
    d) Efteruddannelse af arbejdsstyrken
    e) Social innovation

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt Cathrine Holm Frandsen.