08-03-2018

Bliv klogere på EU-støttemuligheder til dit turismeprojekt!

Særligt inden for programmerne COSME, Horizon2020 og Creative Europe er der gode muligheder for at få støtte til projekter både som virksomhed, kommune, region eller en anden offentlig organisation. EU-Kommissionen har udgivet en guide over mulighederne.

Turismesektoren er vidtrækkende og omfatter aktører inden for blandt andet hotel- og restaurationsbranchen, oplevelsesøkonomi, konferencer og events samt offentlige og private turistbureauer.

Derfor er der også mange støttemuligheder til projekter inden for turisme, hvilket EU-Kommissionen har sat fokus på i Guide on EU funding for the tourism sector (2014-2020). De vigtigste støtteprogrammer er COSME, Horizon 2020 og Creative Europe. Der kan endvidere være muligheder under strukturfondene, men her fokuserer vi udelukkende på programmer administreret fra Bruxelles.

 
COSME
COSME støtter små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne inden for fire indsatsområder, hvoraf det tredje indsatsområde er direkte relateret til at styrke turismesektoren. I COSME-programmet støttes virksomheder, entreprenører og offentlige organisationer med tværnationale projekter, der relaterer sig til COSME’s fem operationelle mål for turismesektoren i 2015:

-        Styrke turismestrømmen i lav sæsoner

-        Diversificering af EU’s turisme produkter og tilbud

-        Højne turisme sektorens kvalitet, bæredygtighed, tilgængelighed, information, innovation og færdigheder.

-        Udvikle den socioøkonomiske viden om turismesektoren

-        Styrke Europas synlighed som en turistdestination


Under COSME kan man få bevillinger på op til €250.000 til innovative projektidéer med fokus på turisme.


Horizon2020
Horizon 2020 er EU’s rammeprogram for forskning og innovation og rummer støttemuligheder til turisme inden for underprogrammerne Marie Sklodowska-Curie aktioner (MSCA), Leadership in Enabling and Industrial Technologies (LEIT) samt Europe in a Changing World.

I disse underprogrammer kan virksomheder, universiteter samt offentlige organisationer få dækket 70-100 procent af deres udgifter til innovative projekter inden for turisme. 

Derudover har virksomheder også mulighed for at få op til 70 procent i tilskud under SME-Instrumentet, som ligeledes er et program under Horizon2020. Alle programmer under Horizon2020, bortset fra SME-Instrumentet, kræver, at projekterne er tværnationale.

 
Creative Europe
Creative Europe fokuserer på at styrke den europæiske kultursektor globalt og ønsker at fremme tværnationalt samarbejde mellem kulturelle og kreative organisationer. Der er muligheder for kulturelle turismeprojekter i samarbejde med andre lande i Europa inden for underprogrammerne Transnational Cooperation Projects, European Networks, European Capitals of Culture samt Cross-Sectoral Strands.

Byer, kunstnere og kulturelle netværk kan få op til 80 procent af deres udgifter dækket til tværnationale turismeprojekter med et kulturelt fokus.


Læs mere om programmerne Horizon2020, COSME og Creative Europe på vores hjemmeside.


Eksempler på turismeprojekter støttet af EU:

-        CHESS: Digitalt system med personaliseret og interaktiv historiefortælling på museer og andre turistattraktioner. Projektet er støttet under Horizon2020 med 67 %, hvilket svarer til €2,8 millioner.

-        Iron Curtain Trail (IKT): Europæisk cykel rute netværk der forbinder cykelruter på tværs af lande. Projektet er støttet under COSME med 75 %, hvilket svarer til €200.000.

-        Lux Scientia: Tværnationalt samarbejde mellem tre Europæiske lysfestivaler i Storbritannien, Polen og Estland, hvor projektet var med til at øge byers synlighed som kulturel turistattraktion. Projektet er støttet under Creative Europe med 50 %, hvilket svarer til €200.000.

Har du lyst til at høre mere om programmerne eller dine muligheder for at EU-støtte til dit turismeprojekt, så kontakt EU-konsulent Cathrine Holm Frandsen.