12-10-2016

2,2 mio. til fynsk biotekvirksomhed til udredning af kræftforløb

Den fynske biotekvirksomhed PentaBase har fået 2,2 mio. kroner i støtte fra Eurostars-programmet. Pengene skal bruges på at skalere virksomhedens innovative teknologi til kortlægning af individuelle kræftforløb op – målrettet det danske og internationale marked.   

Når en kræftpatient i dag går til kontrol i forlængelse af et intensivt behandlingsforløb, kan det tage flere dage at få et svar på, om behandlingen har haft den tilsigtede effekt. Det skal der ændres på, fortæller Ulf Bech Christensen, der er direktør for biotekvirksomheden PentaBase.

Han og de fem kolleger i Odense har netop fået tilsagn om 2,2 mio. kroner gennem Eurostars-programmet – støtte, der er bevilliget til PentaBases arbejde med en DNA-teknologi, der kan benyttes til at analysere ekstremt små mængder genetisk materiale fra patienter med tarm-, hud- eller lungekræft. Den genetiske sammensætning i en tumor er ikke alene bestemmende for dens udvikling, men også for hvilke behandlingsformer, der virker for den enkelte patient. Ydermere vil mange typer medicin føre til genetisk udvikling i tumoren, så behandlingen med tiden bliver virkningsløs.

- Vores teknologi kan dels finde ændringer meget mere sensitivt, end hvad der bruges i hospitalslaboratorierne i dag og dels nedsætte svartiden på den genetiske udredning af en biopsi til 40 minutter. I dag tager det typisk tre dage, før patienten kan få svar, fortæller Ulf Bech Christensen. Ifølge ham kan PentaBases teknologi på sigt også være med til at identificere nye udbrud af kræft hos patienter, der allerede har været igennem behandlingsforløb.

- Vores metode er yderst sensitiv, og det kan gøre en kæmpe forskel for patientens forløb. Det gælder om at opdage sygdommen på et tidligt stadie, og jo før man opdager en sygdomsudvikling, jo før kan man målrette behandlingen, så man fx undgår at fejlbehandle, fortæller Ulf Bech Christensen.

Fokus på forskning og udvikling
PentaBase har søgt om tilskud for at udvide sit sortiment og komme tættere på den målgruppe af kunder, virksomheden henvender sig til; først og fremmest danske og europæiske hospitaler.

- De køber ind til mange forskellige kræfttyper på hospitalernes kræftafdelingerne, og derfor skal vores produktpalette matche hospitalernes behov. Og her er det vigtigt, at Eurostars har blåstemplet vores resultater indtil videre og valgt at støtte vores produktekspansion og innovation, fortæller Ulf Bech Christensen 

De 2,2 mio. kroner, som PentaBase netop har modtaget, er tildelt gennem Eurostars-programmet, der yder støtte til små og mellemstore virksomheder med fokus på forskning og udvikling, og som har et stort markedspotentiale. I ansøgningsprocessen har PentaBase arbejdet sammen med Siri Bentzen, der er EU-konsulent i Det Syddanske EU-kontor i Bruxelles. Hun fortæller:

- PentaBase er en højteknologisk og videnstung virksomhed, som arbejder med kompleks teknologi. Deres arbejde kræver betydelige udviklingsaktiviteter, men de har formået at vise evaluatorerne, der har vurderet deres Eurostars-ansøgning, at de nye produkter har en klar vej til markedet. Gennem relevante partnerskaber sikres de desuden adgang til forskningsviden og feedback fra laboratoriemiljøet, forklarer Siri Bentzen. 

Ulf Bech Christensen sætter stor pris på den vejledning, han har fået i samarbejdet med Det Syddanske EU-Kontor.

- Siri har været en fantastisk god sparringspartner. Når man som syddansk virksomhed ser et internationalt potentiale i sin idé, er det oplagt at trække på de kræfter, der kan hjælpe en på vej. Og her har kontoret i Bruxelles, og Innovationsfonden, som vi også har fået hjælp fra, virkelig været kapaciteter for os, fortæller Ulf Bech Christensen.

Mere plads og flere medarbejdere
Siden PentaBases opstart i 2006 har virksomheden for første gang i 2016 sorte tal på bundlinjen. I forlængelse af den aktuelle Eurostars-støtte forventer Ulf Bech Christensen desuden, at der skal ansættes 2-3 nye medarbejdere. Og så skal de fysiske rammer udvides.

- Det er nødvendigt, hvis vi skal kunne følge den positive udvikling, som vi er i gang med, slutter Ulf Bech Christensen.

Fakta:

PentaBase fik underskrifter på 300.000 euro den 8. juni 2016. Projektet gennemføres i partnerskab med Teknologisk Institut og et forskningslaboratorium fra Schweitz fra den 1. oktober i år og frem til 30. september 2019. Udover rådgivning om EU fra Det Syddanske EU-Kontor har PentaBase fået vejledning fra Innovationsfonden, som administrerer tilsagn givet til danske Eurostars-deltagere.