Emnefilter: 

23-10-2017

Ny konsulent inden for kvalificeret arbejdskraft og uddannelse

Det Syddanske EU-kontor i Bruxelles er stolte over at kunne byde Jens Bøgetoft Christensen velkommen som konsulent for det nye indsatsområde Kvalificeret Arbejdskraft og Uddannelse. 

Læs mere

15-08-2017

EU-kontor med øget fokus på arbejdskraft og uddannelse

Bedre uddannelser, flere job og kompetente medarbejdere. Det Syddanske EU-Kontor vil øge antallet af syddanske projekter og partnerskaber om kvalificeret arbejdskraft og uddannelse. Det sker blandt andet ved ansættelsen af en ny medarbejder til kontoret i Bruxelles. 

Læs mere

11-10-2016

Et cirkulært Syddanmark

One man’s trash, another man’s treasure. Sådan lyder ordsproget, og der kan være noget om snakken. I den cirkulære økonomi fokuseres der nemlig på genanvendelse og bedre udnyttelse af ressourcer. Der er allerede flere tiltag i gang – både fra EU’s hånd og i Syddanmark.

Læs mere

14-03-2016

Nyt EU-projekt hjælper udsatte grupper

Mange landdistrikter og udkantsområder oplever tilbagegang, og det sætter pres på udsatte grupper i samfundet. Professionshøjskolen UC SYD skal være med til at efteruddanne kommunale medarbejdere, så de kan hjælpe de udsatte grupper bedst muligt. Målet er, at flere kommuner skal afprøve de nye arbejdsmetoder.

Læs mere

28-09-2015

Nyt EU-projekt til Dansk Fagcenter for Biogas

Dansk Fagcenter for Biogas skal være med til at fremtidssikre udviklingen af biogas i Europa. EU støtter projektet med samlet 15 mio. kr. Heraf omkring 1,5 mio. kr. til Dansk Fagcenter for Biogas.

Læs mere

28-09-2015

50 millioner kr. fra EU til grøn omstilling i Sønderborg

Sammen med Sønderborg Kommune, ProjectZero, Vikingegården, PlanEnergi, Aalborg Universitet samt boligforeningerne SAB, Søbo og B42 skal Sønderborg Forsyning i demonstrationsprojektet SmartEnCity afprøve smarte løsninger, der kan reducere energiforbruget i, og dermed CO2-udledningen fra, boligmassen og transporten i Sønderborg.    

Læs mere

14-09-2015

Bliv praktikant på Det Syddanske EU-Kontor

Det Syddanske EU-Kontor søger fire praktikanter i perioden 1. februar 2016 til 31. juli 2016.

Læs mere

09-09-2015

Kom til videnbrunch om frivillighed, medborgerskab og dialog

Den 3. november inviterer UC Lillebælt til videnbrunch, hvor du kan blive klogere på, hvordan ældre frivillige borgere samarbejder med professionelle i kommunernes ældrepleje. Alle er velkomne!  

Læs mere

31-08-2015

Nyt EU-projekt styrker hjemmehjælpere

UC Lillebælt har sammen med flere europæiske partnere fået godkendt en ansøgning om et EU-projekt, der skal skabe kompetenceløft i plejesektoren.

Læs mere

16-03-2015

SDU forsker i frivillighed og social inklusion i nyt EU-projekt

Syddansk Universitet (SDU) er tovholder på et nyt EU-projekt, som vil undersøge og sammenligne foreningslivet i 10 europæiske lande. Projektet har fået 3,7 mio. kr. fra EU’s Erasmus+ program.

Læs mere

05-03-2015

74 millioner euro afsat til bæredygtig udvikling med Urbact III

Det nye program for bæredygtig byudvikling, kaldet Urbact III, løber frem til 2020 og der er afsat ca. 552 mio. kr til udvikling af de europæiske bymiljøer.

Læs mere

02-03-2015

Uddannelsesprojekt vil opruste personale i sundhedssektoren

University College Lillebælt er med i en ny ansøgning til EU om at udvikle et uddannelsesprogram til sundheds- og plejesektoren. Projektet er et godt eksempel på, hvad EU støtter på uddannelsesområdet.

Læs mere

19-01-2015

Begynd allerede nu forberedelsen af dit INTERREG Europa-projekt!

I 2014 blev EU’s program for interregionalt samarbejde i Østersøen (INTERREG Baltic Sea) åbnet – nu er tiden kommet for EU’s program for interregionalt samarbejde i hele Europa (INTERREG Europa).

Læs mere