14-04-2015

74 millioner euro afsat til bæredygtig udvikling med Urbact III

Det nye program for bæredygtig byudvikling, kaldet Urbact III, løber frem til 2020 og der er afsat ca. 552 mio. kr til udvikling af de europæiske bymiljøer.

Urbact giver europæiske byer chancen for at samarbejde og udvikle miljørigtige løsninger på deres lokale udfordringer. I programmet har de deltagende byer mulighed for at udveksle erfaringer, lære af hinanden, og overføre god praksis med henblik på at skabe bæredygtig byudvikling. 

Flere forskellige aktører kan deltage i Urbact:

-      Kommuner (i alle størrelser)

-      Byområder organiseret på tværs af administrative grænser

-      Lokale instanser defineret som organisationer og oprettet af en kommune, delvist eller helt ejet af kommunen og med ansvar for bymæssige spørgsmål

-      Regionale og nationale myndigheder

-      Universiteter og forskningscentre

Formålet med Urbact er at skabe bæredygtig byudvikling og udarbejde innovative løsninger, der kan løse urbane problemer. På trods af at der er stor forskel på europæiske byers problemer ifht. at skabe et bæredygtigt bymiljø, er der i Urbact især fokus på de fælles europæiske udfordringer. Derfor har man udpeget indsatsområder inden for Urbact programmet, der skal:

  • Styrke innovation, den teknologiske udvikling og forskning.
  • Understøtte skiftet mod lavere emission i alle sektorer
  • Beskytte miljøet og fremme energieffektiviteten
  • Fremme beskæftigelsen og arbejdernes fri bevægelighed
  • Fremme social inklusion og bekæmpe fattigdom

De første indkaldelser i det nye Urbact III program vil være i marts 2015.

Info og Events

Vil du vide mere om Urbact kan du finde information på deres hjemmeside.

Urbact afholder desuden to events hvor det er muligt for danske aktører at tilmelde sig. Det drejer sig om: 

  • Urbact III launch event, som foregår i Bruxelles d. 16. marts 2015. Her er der mulighed for at lære om Urbacts arbejde, høre om Urbacts nuværende og tidligere projekter og skabe kontakter med andre aktive aktører i Urbact.
  • Urbact City Festival, som foregår i Riga d. 6.-8. maj 2015. Her er der mulighed for at deltage i workshops, få indblik i de nyeste tiltag inden for udvikling af byrummet under Urbact III og fejre resultaterne fra Urbact II.