29-09-2015

50 millioner kr. fra EU til grøn omstilling i Sønderborg

Sammen med Sønderborg Kommune, ProjectZero, Vikingegården, PlanEnergi, Aalborg Universitet samt boligforeningerne SAB, Søbo og B42 skal Sønderborg Forsyning i demonstrationsprojektet SmartEnCity afprøve smarte løsninger, der kan reducere energiforbruget i, og dermed CO2-udledningen fra, boligmassen og transporten i Sønderborg.    

Sønderborg Forsynings direktør Lars B. Riemann har svært ved at få armene ned:

- Puljen giver os en enestående mulighed for at føre projekter ud i livet, som vi ellers kun turde drømme om. Det har været en spændende proces at søge midlerne, men det er nu, hvor alle de gode ideer kan realiseres, at vi virkelig kan gøre en forskel for vores måde at tænke miljørigtige tanker i forsynings-hverdagen, siger han og fortsætter:

- Her kan vi gøre en forskel i forhold til grøn energi, elbiler og bedre ressourceudnyttelse i boliger. Specielt det sidste vil skabe mange grønne arbejdspladser i vores kommune. Vores fokus ligger på demonstrationsprojekter, som kan give os mere viden, og bane vejen for andre, som ønsker at gå nye veje indenfor områderne.

Projektets danske del dækker over:

  • Boligrenoveringer af etageboliger
  • Planlægning af kystnære havvindmøller 
  • Havvarmepumper
  • Elbiler
  • Intelligente ladestandere til elbiler
  • Sekretariat, projektledelse og formidling

SmartEnCity konsortiet fra Estland, Spanien og Danmark har tilsammen fået tilsagn på omkring 208 millioner kr. fra EU's Horizon 2020 program. Heraf går de omkring 50 mio. kr. til parterne fra Syddanmark.

Faktaboks:
Tilskuddet til SmartEnCity projektet er bevilget under Horizon 2020, der er EU's største program inden for forskning og innovation i perioden 2014-2020. Konkret har projektet søgt støtte under ” Smart Cities and Communities lighthouse projects” indkaldelsen 2015, som også kan søges i 2016.

Læs mere her