12-11-2015

Ældre frivillige løfter velfærden

Der ligger store muligheder i at engagere ældre frivillige på plejecentre og andre steder i velfærdssektoren. EU-projektet EVARS i fire fynske kommuner har vist, at uddannelse af de frivillige kvalificerer dem til opgaven og påskønner deres indsats.

Overalt i landet er frivillige borgere med til at sætte ting i gang. Frivillige står for aktiviteter for de ældre på plejecentre eller hjælper til i børnehaven. De ældre frivillige og det professionelle personale i kommunerne kan få stor glæde af hinanden ved at samarbejde om opgaverne i velfærdssektoren.

Det viser resultaterne fra EU-projektet EVARS, som University College Lillebælt har gennemført sammen med Nordfyns, Svendborg, Odense og Nyborg Kommune. Projektet afsluttes med en konference i Bruxelles torsdag den 22. oktober hos Det Syddanske EU-Kontor.

Uddannelse i frivilligt arbejde

Projektet har gået ud på at undervise både ældre frivillige og kommunale medarbejdere i at samarbejde om frivilligt arbejde, så alle parter får mest muligt ud af det, og så indsatsen kommer borgerne til mest mulig gavn:

-          Evalueringen viser, at de ældre har sat stor pris på at få viden om frivilligt arbejde. Mange vil gerne gøre en frivillig indsats, men har måske ingen erfaring med at være frivillig. Her kommer undervisningen ind i billedet og forbereder de ældre på arbejdet, fortæller projektleder Helle Stærmose fra University College Lillebælt.

Erfaringerne fra de fire kommuner er brugt til at udvikle et undervisningsmateriale, som alle kommuner nu kan benytte. Undervisningen styrker de frivilliges såvel som de professionelles kompetencer. Det er nemlig ikke helt så enkelt at engagere frivillige i velfærdssektoren, som det umiddelbart kan lyde. Det er eksempelvis nødvendigt med en klar rolle- og ansvarsfordeling, så man ved, hvem der gør hvad.

Frivillige er nødvendige

Nordfyns Kommune er en af de fynske kommuner, der har afprøvet undervisningsmaterialet fra EVARS-projektet. Chefkonsulent Flemming Lassen holder oplæg på konferencen i Bruxelles, og han mener, det handler om at tage de frivillige alvorligt:

-          Du kan ikke undvære de frivillige, og vi vil rigtig gerne skabe noget sammen med dem, men vi skal gøre det på deres præmisser. Når de efterspørger mere viden, så skal vi give dem det. Mange af dem har nogle faglige kompetencer, som de gerne vil sætte i spil, og nu får de også nogle flere kompetencer i at være frivillig, siger han.

Flemming Lassen mener, at det gavner både de frivillige, kommunen og borgerne. De frivillige kommer til at stå mere sikkert med opgaverne. Kommunen får gavn af, at de frivillige sandsynligvis vil opleve, at det er sjovere og dermed fortsætter i længere tid som frivillig.  

En anerkendelse af de frivillige

I Nyborg Kommune er det ikke nyt at inddrage frivillige i plejesektoren. Det har man gjort længe, og kommunen har også forberedt sine medarbejdere på samarbejdet med de frivillige, men det er nyt med et undervisningstilbud til de frivillige:

-          Vi har indtil nu haft fokus på at opkvalificere medarbejderne. Med EVARS-projektet får vi også mulighed for at lave et tilbud til de frivillige, og de vil opleve det som en påskønnelse af deres indsats, siger Jannie Nørregaard Rasmussen, der er frivillighedskonsulent i Nyborg Kommune.

Hun forventer, at kommunen vil begynde at inddrage frivillige i nye projekter inden for skoler og børnehaver, og her bliver det også relevant med undervisning af de frivillige.

Fakta om EVARS

  • Uddannelsen i frivillighed handler blandt andet om, hvordan frivillighed kan styrke social inklusion, netværk, etik og kommunikation.
  • Uddannelsen er udviklet og afprøvet i Danmark, Østrig, Slovakiet og Tyskland i EU-projektet EVARS.
  • Fra dansk side har University College Lillebælt styret projektet sammen med Det Syddanske EU-Kontor.
  • EVARS har fået støtte under EU’s program Life Long Learning.