13-05-2016

Transport skal være smart, grøn og sikker

Transport er en af de samfundsmæssige udfordringer, som Horizon 2020 giver støtte til. Formålet er, fra EU-politisk side at udvikle et transportsystem, der er ressourceeffektivt, klima- og miljøvenligt og sikkert under hensyn til både borgere, økonomien og samfundet.

Europa-Kommissionen har offentliggjort nye indkaldelser til Horizon 2020 for 2016-2017. Det betyder i praksis, at man nu kan se de konkrete støttemuligheder og deadlines for de næste to år.

Alle indkaldelser er tilgængelige fra Kommissionens såkaldte Participant Portal. På denne hjemmeside kan man søge i Horizon 2020’s forskellige underprogrammer og de konkrete indkaldelser i hvert underprogram. På hjemmesiden kan man også blive klogere på den kontekst, som indkaldelsen er beskrevet indenfor, man kan se de formelle krav til ansøgningen, og læse mere om budget og ansøgningsfrist.

I teamet for energi og transport, arbejder vi med en bred vifte af programmer, og i denne artikel giver vi et kort overblik.

Der søges løsninger inden for forskellige områder
I det konkrete arbejdsprogram for transport i 2016-2017 vil man se specifikke indkaldelser, der på den ene eller anden måde efterlyser løsninger inden for følgende områder:

  • Minimere påvirkning af miljø/klima.  Det vil bl.a. sige projekter, der adresserer løsninger, der leder til mindre støj- og luftforurening, bedre udnyttelse af naturressourcer og skift til vedvarende energikilder.
  • Optimere mobiliteten. Det vil sige projekter, der kommer med løsninger, der medfører et mere sikkert og robust transportsystem med fuld udnyttelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT).
  • Fremme og bevarelse af globalt industrielt lederskab, bl.a. indenfor logistik og aeronautikindustrien.
  • Støtte til at fremme politiske miljøer, hvor innovative løsninger er mulige.

Underprogrammet transport er inddelt i tre hovedtemaer:

  1. Mobility for Growth
  2. Automated Road Transport
  3. European Green Vehicles Initiative

Kort om de tre hovedtemaer
Mobility for Growth er særligt interessant for offentlige myndigheder, da det er her indkaldelserne på Urban mobilitet-projekter ligger. Specifikt efterspørger Kommissionen projekter, der kan komme med løsninger og afprøve disse i forhold til elektrisk mobilitet, ulighed i tilgængelighed til offentlig transport og offentlig indkøb af innovative mobilitetsløsninger.
Af andre projektområder kan nævnes luftfart, skibsfart, logistik, IKT og sikkerhed. 

I Automated Road Transport ønsker kommissionen projekter, der kan udvikle og fremme EU’s brug af automatiseret vejtransport. Det vil sige projekter, der bl.a. udvikler vores infrastruktur, herunder IKT-infrastrukturen, der er et vigtigt redskab i den automatiserede transport. Projekter inden for dette tema kan også arbejde med at fremme den sociale accept af automatiserede vejtransport. Kommissionen efterspørger projekter med løsninger, der optimerer sikkerheden.

Under temaet European Green Vehicles Initiative ligger alle indkaldelser, der efterspørger løsninger og test af alternative energikilder til transport. Det gælder både privat, offentlig og erhvervstransport. Det er bl.a. muligt at få støtte til projekter, der udvikler teknologi til lavt udledende motorer, optimerer hybrid/el-motorer til både let og tung transport, projekter der udvikler mere brugerorienterede komponenter i elbiler, samt projekter, der præsenterer muligheder for at integrere hurtigopladende infrastruktur i nuværende bymiljøer.

Vil du vide mere
Du bør på forhånd vide, at der er tale om udvikling af større EU-projekter på mellem 1-12 mio. euro, hvorfor vi ofte fraråder mindre lokale aktører at være projektledere af Horizon 2020-projekter.

Det Syddanske EU-Kontor kan hjælpe med at finde frem til større projekter, hvor lokale aktører kan være partnere, såfremt en lokal idé og udfordring giver mening i en større europæisk sammenhæng.

Se det fulde arbejdsprogram her

Deadlines
Kontakt os for mere information om deadlines eller søg på Participant Portal.