18-01-2016

Tilskud til at skrive en EU-ansøgning

I foråret 2016 åbnes der igen op for, at danske videninstitutioner, virksomheder og offentlige organisationer kan søge tilskud til at skrive en EU-ansøgning fra EUopSTART puljen. Den præcise åbningsdato kendes endnu ikke, men Styrelsen for Forskning og Innovation forventer, at det bliver i februar eller marts måned.

Kort indledning om programmet
EUopSTART er et støtteprogram, der har til formål at øge antallet af danske virksomheders og forskningsinstitutioners deltagelse i europæisk forskning og innovation. Programmet giver tilskud til det forberedende arbejde, der er forbundet med udarbejdelsen af ansøgninger til udvalgte forskningsprogrammer under Horizon2020.

Hvad støtter EUopSTART?
Der kan søges om tilskud til dækning af udgifter, der er relevante og nødvendige, og som direkte vedrører forberedelsen af ansøgningen. Udgifter, der kan søges om tilskud til, indebærer eksempelvis løn, rejser og konsulentydelser, som er forbundet med den ansøgende organisation og dennes medarbejdere.

Hvem kan søge?
Danske virksomheder, videninstitutioner og offentlige organisationer kan søge tilskud til det forberedende arbejde med at udarbejde ansøgninger til en række udvalgte europæiske forskningsprogrammer under Horizon2020.

Hvor meget kan man få?
Styrelsen for Forskning og Innovation giver et tilskud på op til 50 % af udgifterne til projektet, og ansøgerne skal derfor selv bidrage med en finansiering på minimum 50 %. Tilskuddet til ekstern bistand, såsom konsulentbistand, kan maksimalt udgøre 50 % af det samlede tilskud. Tilskudsbeløbet afhænger af virksomhedens rolle i projektet. Er man partner i et projekt, kan man opnå et tilskud på op til 50.000 kr. til at forberede en ansøgning, og som koordinator i et konsortium, kan man få op til 75.000 kr. i tilskud.

Tilskudsbeløbet afhænger derudover også af, hvilke programmer man søger tilskud til. Til SMV-instrumentet og Eurostars-programmet, kan der højst opnås et tilskud på 50.000 DKK, og for SMV-instrumentet kan der kun søges tilskud til fase 2 i programmet.

Deadline
Næste ansøgningsrunde er endnu ikke åbnet, men der forventes at åbne for ansøgninger i februar/marts.
Følg med på Styrelsens hjemmeside for at se mere.

Syddanske virksomheder får støtte fra EUopSTART
En lang række syddanske projekter fik støtte i sidste ansøgningsrunde tilbage i slutningen af 2015. En af de virksomheder, der fik støtte, var den fynske virksomhed Tele Call, der med sit projekt Easy Communication udvikler fastnettelefoner og mobiltelefoner til ældre og handicappede. Virksomheden søgte om tilskud til udarbejdelsen af en ansøgning til SMV-instrumentets fase 2, hvor de søger om EU-midler til markedsmodningen af deres produkt, der allerede er blevet testet i mindre skala i Danmark.

Tele Call har brugt sit tilskud til at få hjælp til dækning af de konsulentudgifter, der har været forbundet med udarbejdelsen af ansøgningen, forklarer indehaver Henrik Bryld:

- Vi havde ikke kunnet indsende en ansøgning med den kvalitet uden midlerne. Vi har ikke det samme kendskab til, hvordan ansøgningen skal formuleres, hvad der spørges efter, og hvad der er vigtigst at få med, siger han.

Kort om Tele Call
Virksomheden Tele Call har udviklet projektet Easy Communication, der er et hjælpemiddel særligt til borgere der har nedsat syn, nedsat hukommelse, eller borgere med bl.a. demens og senhjerneskade, så de bedre kan benytte telefoner og elektroniske kalendere i dagligdagen og dermed opnå højere livskvalitet for både den enkelte borger og de pårørende.

Med i processen omkring udarbejdelsen og skrivningen af ansøgningen har Tele Call haft CoLab Odense, som er et udviklingspartnerskab bestående af Odense Universitetshospital, Odense Kommune, Syddansk Sundhedsinnovation og private virksomheder, der arbejder sammen om at udvikle de bedste løsninger til behandling og pleje af brugeren i hjemmet.

Henrik Bryld er meget begejstret for hele processen, og der har været en god portion velvilje fra alle parter hele vejen igennem.
- Der har været et enormt engagement både fra CoLab og Det Syddanske EU-Kontor for at det skulle lykkedes. Fra Det Syddanske EU-Kontor har vi oplevet en stor velvilje. Vi har fået god hjælp til at få præciseret, hvad der spørges om. Vi har fået hjælp med kommentarer, spørgsmål, hvad der menes, og hvordan man skal forholde sig til, hvad der lægges vægt på i ansøgningen.

Læs mere om Tele Call her
Læs mere om CoLab Denmark her
Læs mere om EUopSTART her
Læs mere om SMV-instrumentet her