31-01-2017

Søg om støtte gennem Europa for Borgerne

Nye deadlines for programmet Europa for Borgerne

Europa for Borgerne har deadline for ansøgninger den 1. marts 2017, hvilket betyder, at det nu er muligt at sende ansøgninger til samtlige programpuljer. 

Læs mere og ansøg på EACEA's hjemmeside

Inden ansøgningsfristen er det muligt at deltage i et morgenmøde i Slots- og Kulturstyrelsen torsdag den 2. februar fra 9-10.30, hvor støttepuljerne for Europa for Borgerne og Creative Europe bliver præsenteret. 

Se programmet og tilmeld dig her

Herudover er det muligt at booke vejledning hos Europa for Borgernes rådgiver, Gitte Smed, fredag den 3. eller fredag den 10. februar fra 9-15. Booking af rådgivning foregår på ssv@slks.dk

Om programmet
Europa for borgerne
 støtter projekter som inddrager borgerne i at huske den europæiske historie, samt at forstå den politiske beslutningsproces og hvad der sker politisk på EU-niveau. Aktiviteterne kan have forskellige former, eksempelvis borgermøder, arrangementer, partnerskaber, netværk og civilsamfundsorganisationer. Herudover støttes initiativer som stimulerer civilsamfundet i Europa, via eksempelvis debatter, studier og netværk med Europæisk dimension. Frivilligt arbejde er et væsentligt element i et aktivt medborgerskab.

Læs mere om Europa for Borgerne