01-12-2015

Nyt initiativ til at løse udfordringer i Europas byer

Europa-Kommissionen barsler med et nyt støtteprogram for byudvikling, Urban Innovative Actions. Der er mulighed for projekter inden for energiomlægning, fattigdom, integration og jobskabelse. Deadline er endnu ikke fastlagt.

Detaljerne er endnu ikke på plads, men de overordnede linjer er lagt for programmet Urban Innovative Actions. Mod slutningen af 2015 kommer der en indkaldelse med en pulje på 80 mio. euro til projekter inden for:

  1. Omlægning til bæredygtig energi
  2. Fattigdom i nedslidte bydele
  3. Investeringer i integration af flygtninge og migranter
  4. Job og opkvalificering af arbejdsstyrken i den lokale økonomi

Programmet løber fra 2015-2020, og der er i alt 371 mio. euro over den femårige periode. Der er mulighed for at kombinere finansieringen fra Urban Innovative Actions med bidrag fra strukturfondene, så der opnås 80 procent finansiering af projektudgifterne.

Hvem kan deltage?
Offentlige myndigheder der repræsenterer byer med mere end 50.000 indbyggere kan søge midler fra programmet. Det er også muligt for mindre byer at gå sammen om et projektforslag, så længe de tilsammen har mere end 50.000 indbyggere.

Hvad skal projektet kunne?
Der er en række kriterier, som Europa-Kommissionen lægger vægt på ved udvælgelsen af projekter til støtte:

  1. Innovativt – projektet skal afprøve nye ting, som ikke er gjort før, og ligger ud over de almindelige aktiviteter.
  2. Kvalitet – der skal være et klart formål, realistiske ambitioner og beviser for et gennemarbejdet projektforslag
  3. Partnerskab – projektet skal inddrage ekspertise fra universiteter, NGO’er, virksomheder eller andre offentlige myndigheder, men ikke nødvendigvis andre byer.
  4. Resultater – Det skal være muligt at måle resultaterne, og løsningerne skal kunne fungere i andre europæiske byer.

Deadline
Deadline er endnu ikke fastlagt. Følg med på hjemmesiden.