20-10-2015

Nye støttemuligheder inden for sundhed og velfærd

Der er åbnet nye muligheder for at søge midler under Horizon 2020. Her får du et overblik over de mest relevante støttemuligheder inden for sundhed og velfærdsinnovation.

Europa-Kommissionen har offentliggjort nye indkaldelser til Horizon 2020 for 2016-2017. Det betyder i praksis, at man nu kan se de konkrete støttemuligheder og deadlines for de næste to år.

Alle indkaldelser er tilgængelige fra Kommissionens såkaldte Participant Portal. På denne hjemmeside kan man søge i Horizon 2020’s forskellige underprogrammer og de konkrete indkaldelser i hvert underprogram. Man kan også blive klogere på den kontekst, som indkaldelsen er beskrevet indenfor, formelle krav til ansøgningen, budget og ansøgningsfrist.

I teamet for sundhed og velfærdsinnovation, arbejder vi med en bred vifte af programmer, og i denne artikel vil vi give et kort overblik. De fleste af de programmer, vi arbejder med, har ansøgningsfrist i løbet af foråret 2016, og igen i foråret 2017. Således ligger de første ansøgningsfrister i starten af februar 2016 frem til april 2016.

Det mest oplagte program

Det største og mest oplagte program inden for sundhed og velfærdsinnovation er programmet for Health Demographic Change and Wellbeing, der fokuserer på deciderede behandlings- og forebyggelsesudfordringer i samfundet som behandling af sjældne sygdomme, behandling af kroniske sygdomme, udvikling af personorienteret behandling og fremme af mental sundhed blandt unge.

Programmet er dog også åbent for projekter med en mindre klinisk vinkel og åbner således også mulighed for at udvikle projekter med fokus på systemopbygning ift sammenhængende sundhed, udvikling af sundhedskompetencer i befolkningen og IT kompetencer blandt sundhedspersonale samt støtte til offentlig – privat samarbejde med innovation og indkøb for øje.

Programmet er delt op i følgende 7 tematiske felter:

1)      Forståelse af sundhed, velvære og sygdomme

2)      Sygdomsforebyggelse

3)      Behandling og kontrol af sygdomme

4)      Aktiv aldring og kontrol af egen sundhed

5)      Metoder og data

6)      Sundhedstilbud og sammenhængende sundhed

7)      Tværgående temaer, såsom sundhedskompetencer og netværksdannelse

Andre relevante programmer

Et andet oplagt program, som kan være interessant for lokale og regionale aktører inden for sundhed og velfærdsområdet, er programmet for Europe in a Changing World – Inclusive, Innovative and Reflective Societies. I dette program er der bl.a. fokus på samskabelse af offentlige services og støtte til offentligt – privat samarbejde og innovation, ulighed i befolkningen og social inklusion, samt udvikling af et mere demokratisk EU via en fælles europæisk kulturforståelse.

Nogle af de programmer, der ud fra deres titel er mindre oplagte, men hvor der alligevel kan findes enkelte muligheder, er programmet, der blandt andet omhandler Food Security og programmet for blandt andet Nanotechnologies. I førstnævnte program er der f.eks. mulighed for at arbejde med overvægtsproblematikken blandt børn og unge samt livsstilsændringer og social økonomiske forudsætninger, og i sidstnævnte program er der mulighed for at arbejde med nanoteknologiske løsninger inden for pleje og behandling af sygdomme.

Et af de traditionelle programmer er Information and Communication Technologies, hvor der ligesom tidligere år er mulighed for at udvikle teknologiske løsninger inden for mange forskellige områder. Sundhed og velfærd er desværre ikke et decideret indsatsområde, men programmet nævner bl.a.  tværfaglig teknologi udvikling og fremtidig brug af big data, hvor sundhedssektoren jo er en oplagt mulighed for bedre udnyttelse af big data til udvikling og tilrettelæggelse af behandling af sygdomme.

Sundhed og velfærdsinnovations teamet, holder også øje med det program som hedder science with and for society som bl.a. giver støtte til projekter der bygger bro mellem forskning og optagelse af forskningsresultater i samfundet. Derudover har programmet fokus på at promovere videnskabsundervisning i folkeskole og gymnasium.

Hvem kan deltage?

Lokale og regionale aktører, såsom regionen, sygehusene, kommunerne, SDU og University Collegeskan have interesse i disse programmer, og hvis du har spørgsmål til programmerne eller beskæftiger dig med emner, der kan være relevante at arbejde videre med i programmerne, er du velkommen til at kontakte os.

Du bør dog vide på forhånd, at der er tale om udvikling af større EU-projekter på mellem 1-12 mio. euro, hvorfor vi ofte fraråder mindre lokale aktører at være projektledere af Horizon 2020-projekter.

I evalueringsfasen vil der blive kigget på tidligere (projektleder) erfaring, så i stedet for at udvikle egne projekter vil det i mange tilfælde være fordelagtigt at gå ind som partnere i projekter, der ledes af mere erfarne vidensorganisationer.

Det Syddanske EU-Kontor kan hjælpe med at finde frem til større projekter, hvor lokale aktører kan være partnere, såfremt en lokal idé og udfordring giver mening i en større europæisk sammenhæng.

Deadlines

De første indkaldelser har deadline i februar 2016. Resten følger herefter. Kontakt os for mere information eller søg på  Participant Portal