20-12-2016

Nye medie-indkaldelser fra Et Kreativt Europa

EU’s støtteprogram for kultur og kreativitet, Et Kreativt Europa, har netop offentliggjort en række indkaldelser under programmets medie-del. Indkaldelserne er målrettet organisationer og virksomheder i den kreative sektor, der arbejder med audiovisuelle produkter som fx film og lyd.

Støtteprogrammet Et Kreativt Europa skal hjælpe kultursektoren med at komme ind i den digitale tidsalder og globalisering. Programmet er inddelt i tre dele:

 1. Kultur (herunder støttes kulturelle og kreative sektorer)
 2. Medie (herunder støttes den audiovisuelle sektor)
 3. En tværsektoriel del der adresserer alle kulturelle og kreative sektorer

Der er netop offentliggjort en række nye indkaldelser under programmets medie-del, der henvender sig til aktører med fokus på audiovisuelt arbejde. 

Eksempler på indkaldelser:

EACEA 17/2016 – Støtte til markedsaktiviteter

 • Projekter som øger cirkulation af europæiske audiovisuelle værker
 • Projekttyper
  • Skabelse af adgang til markeder for den europæiske audiovisuelle branche, fx gennem pitching events
  •  Online-værktøjer som understøtter B2B-netværk i den audiovisuelle branche (dog ikke distributionsplatforme og digitalisering)
  • Fælles-europæiske markedsføringsaktiviteter
 • Støttesats maks. 60 % (80 % for aktiviteter, der er målrettet lande udenfor Europa)
 • Frist: 2. februar 2017

EACEA 21/2016 – Støtte til indholdsudvikling, Slate Funding

 • Aktiviteter
  • Pakker med 3-5 projekter indenfor genrene spillefilm, animation, kreative dokumentarer, enkeltprogrammer, serier, non-lineære oplevelser

EACEA 26/2016 – Støtte til online distribution

 • Projekttyper
  • Promovering af eksisterende VOD-tjenester, som fremmer europæiske audiovisuelle værker
  • Udvikling og produktion af digitale pakker, der består af europæiske audiovisuelle værker
  • Nyskabende strategier for distribution og promovering af europæiske værker og innovative publikumsrettede tiltag
 • Støttesats maks. 60%.
 • Frist: 6. april 2017

EACEA 17/2016 – Støtte til filmfestivaler

 • Projektaktiviteter
  • Organisering af audiovisuelle festivaler med europæisk dimension i lande, som deltager i MEDIA-programmet
 • Projektet skal finde sted i perioden fra november 2017 til og med april 2018
 • Tilskudsbeløb 19.000-75.000 euro per projekt afhængig af antallet af europæiske film på programmet
 • Frist: 27. april 2017
 • Tidligere støttede projekter

Se den fulde liste med indkaldelser under Et Kreativt Europa

Programmets målgruppe

Kommuner, organisationer, foreninger og virksomheder

Budgetstørrelse

EUR 1,8 milliarder i perioden 2014-2020, heraf 15 % til den tværsektorielle del, 30 % til den kulturelle del og 55 % til mediedelen.

Støtteprocent

Op til 50 %

Links

Læs mere om Et Kreativt Europa

Download vores programblad for Et Kreativt Europa

Et Kreativt Europa er EU’s nye støtteprogram for kultur og kreativitet i perioden 2014-2020. Et Kreativt Europa erstatter det tidligere kulturprogram (2007-2013).