18-01-2017

Nye Indkaldelser under Shift2Rail

Den 10. januar åbnede en række nye indkaldelser under det europæiske jernbaneinitiativ Shift2Rail. I indkaldelserne er der blandt andet fokus på fremtidens stationer og lettere materialer til tog. Deadline for ansøgere er den 30. marts 2017.

Shift2Rail er et europæisk initiativ, der gennem forskning, innovation og markedsorienterede løsninger skal integrere nye, avancerede teknologier i arbejdet med det europæiske jernbanenet.

Lars Berg Schovsbo fra Det Syddanske EU-Kontor deltog den 17. januar på Shift2Rails infodag i Bruxelles, og her var der ifølge ham en række vigtige pointer på programmet.

- Det tydeligt, at initiativet gør europæisk persontransport mere grønt og samtidig bidrager til hurtigere og mere effektive transportoplevelser for kunderne. Samtidig skal investeringerne skabe mere vækst, arbejdspladser i Europa.

Nye indkaldelser
Forud for infodagen har Lars Berg Schovsbo set på de nye indkaldelser fra Shift2Rail, der blev åbnet for i første halvdel af januar. Ser man på indkaldelserne med syddanske briller, er der ifølge Lars Berg Schovsbo flere, der kan være relevante for aktører i regionen.

- En af indkaldelserne omhandler design af fremtidens stationer; hvordan kan man arbejde med en bedre brugeroplevelse for kunden, fx gennem bedre information, og tilgangen til flere forskellige typer af transport på det samme sted. Busser og tog på et sted kender vi til, men måske skal man også tænke delebiler og bycykler ind som en integreret del af en station, fortæller Lars Berg Schovsbo

Indkaldelsen: Smart system energy management solutions and future station solutions

Fra listen af nye muligheder under Shift2Rail fremhæver han også en indkaldelse med fokus på innovative materialer til rullende materiel.

- Ved at producere i andre materialer end de klassiske, kan man fx spare på vægten af komponenter til tog. Det kunne fx være en togdør eller et toilet til en togvogn. Hvis man kan producere i kompositter, der gør toget lettere – ja, så har man pludseligt et lettere og dermed mere energibesparende tog, fortæller Lars Berg Schovsbo

Indkaldelsen: Innovative materials & modular design for rolling stock applications

Han fremhæver også en indkaldelse, der handler om ubemandet monitorering af jernbaner.

- Denne indkaldelse kan være relevant for virksomheder, der arbejder med droner. De kan nemlig anvendes, når der skal foretages analyser af togdriften i Syddanmark – analyser der med droner kan gøres mere præcise end med satellitudstyr, slutter Lars Berg Schovsbo.

Der er frist for de nye indkaldelser under Shift2Rail den 30. marts 2017. Du kan se den fulde liste med indkaldelser på initiativets hjemmeside: http://shift2rail.org/

Error loading MacroEngine script (file: Medarbejderinfo.cshtml)