14-06-2017

Nye indkaldelser under Europa for borgerne

Nu kan du igen søge om projekter under Europa for Borgernes ’venskabsbysamarbejde’ og ’netværk af venskabsbyer’. Begge underprogrammer fokuserer på at styrke det demokratiske engagement og medborgerskabet i Europa.

 

At søge om projekter i EU-regi handler ikke altid om at tiltrække økonomisk støtte til nye, innovative idéer. Projekter kan også dreje sig om erfaringsudveksling, udvikling af handlingsplaner og om at styrke europæisk medborgerskab. Sidstnævnte er netop formålet med programmet Europa for Borgerne, der lige har genåbnet ansøgningsfristen for to af sine indsatsområder.

- De to nye indkaldelser henvender sig særligt til byer og kommuner, der kan se idé i at indgå i europæisk samarbejde, forklarer Cathrine Holm Frandsen, der arbejder med internationalisering af syddanske kommuner ved det Syddanske EU-Kontor.

For begge indsatsområder falder deadline på den 1. september 2017.

Netværk af venskabsbyer

’Netværk af venskabsbyer’ er det ene af de to genåbnede underprogrammer. Programmet yder støtte til udviklingen af netværk, der på tværs af Europa arbejder sammen om et særligt tema inden for en specifik målgruppe, som spiller en større rolle for byernes fremtidige initiativer og aktiviteter.

Vejle Kommune og deres Videnscenter for Integration, VIFIN, er et godt eksempel på en syddansk kommune, der tager del i et 'Netværk af Venskabsbyer'. ELAINE er navnet på netværket, og temaet er integration.

- Igennem netværket ELAINE udveksler Vejle Kommune erfaring med andre europæiske byer, der også beskæftiger sig med integration af flygtninge og indvandrere. I VIFIN arbejder vi meget med at lære voksne dansk som andetsprog, og det er noget, vi er særlig gode til i Danmark fortæller Anne Charlotte Pedersen fra VIFIN i Vejle.

Fra de andre fire deltagere i netværket bliver integration belyst igennem temaer som beskæftigelse, frivillighed, sundhed, kultur og idræt.

-  Igennem ELAINE får vi kendskab til andre måder at arbejde med integration på, og det sætter perspektiv på de metoder, vi bruger her i Danmark. Samtidigt får vi selvfølgelig udbygget vores netværk og det styrker vores muligheder for samarbejde og udvikling forklarer Anne Charlotte Pedersen.

Venskabsbysamarbejde

Den anden aktuelle indkaldelse for projekter under Europa for Borgerne er samarbejde mellem venskabsbyer. Her skal projekter samle borgere fra forskellige venskabsbyer, der så skal diskutere en række emner, som står højt på den europæiske politiekse dagsorden. Dialogen skal fremme og udvikle det europæiske medborgerskab, så borgerne i medlemslande får lyst til at engagere sig i  EU-spørgsmål når der eksempelvis er valg eller igennem frivilligt arbejde.

Ved spørgsmål om Europa for Borgerne kan du kontakte: