08-12-2016

Ny EU indkaldelse har fokus på unikke turistoplevelser langs de Europæiske kyster

Europa-Kommissionen har åbnet en ny indkaldelse for projekter inden for maritim turisme langs de europæiske kyster. Der er sat 1,5 millioner euro af til projekter, hvor formålet er at etablere maritime ruter, der skal forbinde kystområder i Europa på tværs af landegrænser.

De kystnære turistattraktioner er nogle af de helt store trækplastre når det gælder Europas fortrukne feriemål. Et stigende antal af europæiske turister foretrækker at bruge deres ferier langs kysten og kombineret med blandt andet krydstogter, vand- og sejlsportsaktiviteter samt lystbådssejlads, skaber turismeindustrien i kystområderne mere end tre millioner arbejdspladser og omsætter for mere end 400 milliarder euro om året.

Europa-Kommissionen vurderer, at der fortsat er et stort vækstpotentiale i den maritime turisme og søger derfor at fremme turismen langs de europæiske kyster ved at give støtte til projekter, der både fostrer dialog og som samtidig promoverer Europa som en maritim destination med masser af potentiale. Hvis europæisk turisme fortsat skal klare sig godt i fremtiden og opretholde den stærke konkurrencedygtighed, er det vigtigt at markedsføre Europa i hele verden.

I den nye indkaldelse er der fokus på innovative projekter, der udvikler konkurrencedygtige produkter og tilbud, der i fremtiden vil kunne tiltrække en stadigt voksende gruppe af såvel europæiske som internationale turister, som er på udkig efter mere end blot en ’solferie’. Der lægges vægt på projekter, der kan levere unikke oplevelser eller produkter til fremtidens turister og som samtidig fostrer transnationalt samarbejde imellem EU’s medlemsstater og derigennem danner grundlag for udviklingen af de, af Europa-Kommissionen, efterspurgte maritime ruter som skal binde de europæiske kyster tættere sammen.

Mere specifikt efterspørges der produkter/løsninger/ideer, der har til formål enten at promovere den maritime turisme eller vandsportsturisme på havet. Derudover opfordres der til at skabe synergi med andre segmenter, så som kulturturisme, gastronomisk turisme, sundheds- og velfærdsturisme samt krydstogtturisme.

Det syddanske potentiale

Region Syddanmark har alt det, der skal til, for man finder ikke mange andre steder med tre såkaldte UNESCO-sites inden for et så begrænset geografisk område som i Syddanmark. Regionen har derfor også været førende i Danmark i en række år indenfor turismeområdet - især når det gælder kyst- og naturturisme. I en unik og naturmæssigt varieret region som Syddanmark, tilbydes der et væld af naturoplevelser og turistattraktioner, som trækker mange turister til, heriblandt Nationalpark Vadehavet og det Sydfynske Øhav, blot for at nævne et par attraktioner.

De syddanske kompetencer inden for turisme-sektoren er stærke og de mange aktører i regionen har gang på gang bevist, at der er drivkraft og engagement bag både nye som gamle tiltag. Derudover er der gode erfaringer med regionale synergier på tværs af turisme-sektorer, hvilket positionerer regionen godt i forhold til at kunne tilbyde spændende og innovative løsninger og produkter som kombinerer flere forskellige former for turisme.

EU-Konsulent ved Det Syddanske EU-Kontor, Else Dyekjær Mejer, mener derfor, at det nye program understøtter turismeaktørernes gode evner til at samarbejde, udvikle og promovere nye tiltag samt giver mulighed for at supplere de igangværende aktiviteter i regionen med ny inspiration og nye innovative produkter.

Fakta om indkaldelsen

Indkaldelsens navn: EASME/EMFF/2016/1.2.1.12 - Nautical Routes for Europe

Ansøgningsfrist: 15. marts 2017

Funding: Den samlede støttepulje er på 1,5 millioner euro og det forventes, at der vil blive udvalgt mellem 5-6 forskellige projekter. Dermed vurderes det at et projekt gennemsnitligt vil tilegnes mellem 250- og 300.000 euro i støtte.

Der gives op til 80 % i tilskud til de tilskudsberettigede omkostninger

Projektpartnere: En ansøgning skal have mindst to kystnære partnere fra mindst to forskellige lande, hvoraf mindst én aktør skal komme fra et af EU's medlemslande.

Du kan finde yderligere informationer om indkaldelsen her.

Har du spørgsmål om indkaldelsen eller om Det Syddanske EU-Kontors arbejde med turisme i Region Syddanmark, kan du kontakte EU-Konsulent, Else Dyekjær Mejer.